Gezin heeft gebrekkig media-inzichtZowel ouders als kinderen denken veel te weten van de wijze waarop ze zelf omgaan met media. Zij hebben daarnaast de illusie dat ze er behoorlijk vaardig in zijn, maar in de praktijk klopt dat helemaal niet. Zowel ouders als kinderen denken veel te weten van de wijze waarop ze zelf omgaan met media. Zij hebben daarnaast de illusie dat ze er behoorlijk vaardig in zijn, maar in de praktijk klopt dat helemaal niet.

Gezin heeft gebrekkig media-inzichtDat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van het expertisecentrum Mediawijzer.net waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd. Daarin gaven de meeste kinderen en ouders aan te weten hoe ze reclame in verschillende media kunnen herkennen. Toen de onderzoekers echter doorvroegen, bleek dat toch niet altijd het geval te zijn.

Ook gaf de meerderheid van de ondervraagden aan te weten hoe ze veilig om kunnen gaan met internet, maar een behoorlijk aantal mensen zei toch persoonlijke gegevens online te zetten.

De onderzoekers stellen verder dat jongeren vaak nalaten informatie op internet kritisch te beoordelen. Ze zijn zich er onvoldoende van bewust dat gegevens op het web niet altijd even betrouwbaar zijn. De jongeren vinden het vooral belangrijk snel antwoord te vinden op een vraag. (KN/RD)