Gezin in de minDe media staan er bol van: de nieuwe kabinetsplannen van Rutte en Samsom pakken desastreus uit voor een deel van de mensen, met name het gezin is de klos. Het CDA heeft een berekening gemaakt en gepubliceerd. De media staan er bol van: de nieuwe kabinetsplannen van Rutte en Samsom pakken desastreus uit voor een deel van de mensen, met name het gezin is de klos. Het CDA heeft een berekening gemaakt en gepubliceerd.

Gezin in de minDe berekening vermeldt “een gemiddeld gezin met 2 kinderen” en geeft vervolgens een gezinsinkomen van € 85.000. Diplomatiek uitgedrukt zal niet ieder gezin zich herkennen in dit gemiddelde inkomen. Een inkomen van € 50.000 tot € 65.000 voor een gezin met een voltijds plus een deeltijds werkende ouder is wat realistischer. Het CDA wil met deze informatie aantonen hoe slecht de plannen zullen uitpakken voor gezinnen, maar deze berekening slaat de plank volledig mis.

Veel dramatischer is de situatie voor gezinnen met een chronisch zieke of een gehandicapte. Het afschaffen van de belastingaftrek voor ziektekosten, het verhogen van eigen bijdragen en het niet meer vergoeden van de huishoudelijke hulp dupeert deze mensen en hun gezinnen op dramatische wijze.

Berekening inkomensachteruitgang kabinetsplannen Op Facebook wordt een grafiek verspreid die aangeeft hoeveel % een gezin er op achteruitgaat per bruto salaris. In deze grafiek is rekening gehouden met het verdwijnen van de zorgtoeslag, met de inkomensafhankelijke zorgpremie en met de verlaging van de belastingtarieven (voor de derde en vierde schijf). Aan deze berekening kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend.

De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend, maar het is goed dat VVD en PvdA het vuur na aan de schenen wordt gelegd om te zorgen dat de kabinetsplannen zo worden aangepast dat de bezuinigingen rechtvaardig worden verdeeld over de bevolking.