Tomas a Kempis Leerhuis

Gezin als samenleving

Utrecht, do 31 jan
In het Leerhuis in Utrecht start een cursus voor ouders en voor belang- stellenden in het gezinspastoraat. De cursus gaat in vijf avonden in op de centrale plaats die het gezin inneemt als vitale cel van de samenleving. Info: www.leerhuis.nl