Walter Weyns: Gezin als correctie op samenleving“Gezinnen die de eigen waarden beleven, zijn een correctie op onze doorgeschoten economie.” Dat zegt Walter Weyns, hoogleraar cultuursociologie te Antwerpen, in de nieuwe editie van Katholiek Nieuwsblad. “Gezinnen die de eigen waarden beleven, zijn een correctie op onze doorgeschoten economie.” Dat zegt Walter Weyns, hoogleraar cultuursociologie te Antwerpen, in de nieuwe editie van Katholiek Nieuwsblad.

Walter Weyns: Gezin als correctie op samenleving“Het gezin is van nature traag: je kunt het niet vatten in een businessplan, want je hebt geen vat op kinderen of op zaken als leven en dood; die kun je niet plannen, je ondergaat ze. Die traagheid maakt het gezin tot een vloek in onze snelle samenleving”, aldus Weyns. Tegenover de “doorgedraaide ideologie van de maakbaarheid” plaatst hij “het gezin als plaats van het onverwachte, van de alerte openheid voor wat er op je weg komt”.

Met zijn eigen waarden is het gezin “een arkje van Noë”, dat weerstand biedt aan de dominante cultuur en daarop een natuurlijke correctie is. “Jonge kinderen marcheren niet mee in de eisen van de economie. Ze bieden verzet.” Maar dan moet het gezin wel opkomen voor de eigen waarden en niet zijn kracht verliezen door de omringende cultuur, die via televisie, internet e.d. binnendringt. Juridische verzwakking van het huwelijk, voortdurende bereikbaarheid via mails en digitale netwerken, flexibilisering van de arbeid e.d. ondermijnen het gezin. “Het vraagt moed”, aldus Weyns om anders te durven zijn en “ja te zeggen tegen die dingen die je als gezin echt belangrijk vindt”. (KN)

Het gehele artikel verschijnt in Katholiek Nieuwsblad van 20 mei.
Zie ook www.katholieknieuwsblad.nl