Gewetensbezwaar bij abortus aanvaardTwee Britse verpleegsters zijn door de rechter in het gelijk gesteld in hun bezwaar te moeten werken in een abortuskliniek. De twee christelijke vrouwen hebben door de uitspraak de weg gebaand voor anderen in soortgelijke situaties. Twee Britse verpleegsters zijn door de rechter in het gelijk gesteld in hun bezwaar te moeten werken in een abortuskliniek. De twee christelijke vrouwen hebben door de uitspraak de weg gebaand voor anderen in soortgelijke situaties.

Gewetensbezwaar bij abortus aanvaardDe twee verpleegsters werden door hun werkgever gedwongen wekelijks te werken in een abortuskliniek, waar zij zwangere vrouwen pillen moesten toedienen die een miskraam teweegbrengen. Hun bezwaar werd door hun managers niet doorslaggevend geacht. “Stel je voor dat alle christelijke verplegenden zich zo zouden opstellen”, was het verweer van de leidinggevenden.

Het ziekenhuis kwam tot andere gedachten, nadat de vrouwen zich hadden gewend tot het Thomas More Legal Centre, dat gespecialiseerd is in discriminatie. De verpleegsters hoefden geen abortuspil toe te dienen, maar moesten wel doorgaan met andere werkzaamheden in de abortuskliniek.

De advocaat van de verpleegsters, Neil Addison, schreef opnieuw naar het ziekenhuis en stelde dat de verpleegsters nog steeds "moreel medeplichtig aan abortus" zouden zijn als zij in de kliniek bleven werken als verpleegkundige, in welke hoedanigheid dan ook. Het ziekenhuis gaf uiteindelijk toe en de verpleegsters hoefden niet langer in de kliniek te werken.

Neil Addison, directeur van het Thomas More Legal Centre, had zich voor zijn bezwaar beroepen op de Abortuswet van 1967 die voorziet in gewetensbezwaren, en ook verwees hij naar de Gelijkheidswet van 2010. In een nog niet eerder gedane juridische argumentatie, beweerde Addison dat het geloof van de verpleegkundigen in de heiligheid van het leven vanaf de conceptie "een filosofische overtuiging is, beschermd onder de Gelijkheidswet". Daarom zou elke poging om ze onder te druk in de kliniek te laten werken illegaal zijn.

"Deze bijzondere interpretatie van de Wet Gelijkheid is, bij mijn weten, nog nooit eerder betoogd", aldus Addison. Maar, sinds de rechters hebben aanvaard dat de filosofische overtuiging in de opwarming van de aarde wordt beschermd door wetgeving inzake gelijke kansen, lijkt er geen enkele reden waarom de overtuiging dat het menselijk leven begint bij de conceptie niet op dezelfde wijze beschermd zou moeten worden.”

Het gebeurt zelden dat christenen op basis van deze wet hun gelijk hebben gehaald. Reden voor de Britse commissie gelijke behandeling, the Equality and Human Rights Commission, om vorige maand de rechterlijke macht te waarschuwen dat die te weinig deed om de rechten van christenen te verdedigen.

De twee vrouwen van buitenlandse afkomst, die ervoor hebben gekozen niet met hun namen in de publiciteit te komen, hebben door de uitspraak de weg gebaand voor anderen in soortgelijke situaties. (KN/De Telegraph)