De ergste armoede is eenzaamheid en het gevoel niet bemind te zijn. (Moeder Teresa)

“The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.” (Mother Teresa)