No all'ideologia gender nelle scuoleEen slordige 40.000 mensen lieten zondag 10 mei in de Italiaanse hoofd­stad Rome hun stem horen vóór het leven door mee te lopen met de Mars voor het Leven. Vlak ervoor ontving de Italiaanse president een petitie tegen de invloed van de ‘gender­ideologie’ in het onderwijs. Een slordige 40.000 mensen lieten zondag 10 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome hun stem horen vóór het leven door mee te lopen met de Mars voor het Leven. Vlak ervoor ontving de Italiaanse president een petitie tegen de invloed van de ‘gender­ideologie’ in het onderwijs.

180.517 steunbetuigingen

No all'ideologia gender nelle scuoleDe petitie werd vorige week al aan de Italiaanse president Sergio Mattarella aangeboden in het kader van een pro-life­confe­rentie. De petitie tegen de toenemende invloed van de ‘gender­ideologie’ in alle niveaus van het Italiaans onderwijs werd door 180.517 Italianen getekend en  gesteund door 41 organisaties van ouders. In de petitie, getiteld ‘Voor een gezond onderwijs over seksua­liteit in de scholen’, wordt de staat gevraagd “de rol van het gezin te respec­teren in de opvoeding van kinderen in zaken van affecti­vi­teit en seksualiteit”.

Minister van Onderwijs annulleert twee geplande ontmoe­tingen

“We zijn blij dat president Mattarella zich gevoelig toont voor gezins­zaken en de opvoeding van onze kinderen”, aldus pro-life leider Antonio Brandi, tegen LifeSiteNews. Hij vindt het echter zeer triest dat het in de twee maanden dat de bijna 200.000 hand­teke­ningen zijn opge­haald, niet is gelukt een afspraak te maken met de minister van Onderwijs. Dhr. Giannini zei twee geplande ontmoe­tingen af terwijl hij eerder had toegezegd dat ouder-vereni­gingen zouden worden geraadpleegd en dat enkele richt­lijnen voor scholen, gebaseerd op de gender­ideologie, zouden worden herschreven.

Kernpunten

De initiatief­nemers hebben in de petitie als belang­rijkste punten opgenomen dat de staat “de rol van het gezin respecteert in de opvoeding van de kinderen in affec­tieve en seksuele onder­werpen” en dat de staat “de constitu­tionele definitie hanteert van het gezin als een natuur­lijke gemeen­schap die gebaseerd is op het huwe­lijk”. Daarnaast vragen ze de overheid “alle leerlingen te leren de waarde en schoon­heid te herkennen van biolo­gische seksuele verschillen en hun te leren de lichamen van anderen te respecteren en de ook om de tijd van hun affec­tieve en seksuele volwassen­wording te respecteren”.