American College of PediatriciansHet Amerikaanse College van kinder­artsen heeft op­voe­ders en wet­gevers dringend opge­roe­pen om elk soort van beleids­maat­regel af te wijzen die kinderen ertoe zet het veranderen van het aange­boren geslacht met behulp van medi­cijnen en opera­ties als een normale levens­stijl te accepteren. Het Amerikaanse College van kinderartsen heeft opvoeders en wetgevers dringend opgeroepen om elk soort van beleidsmaatregel af te wijzen die kinderen ertoe zet het veranderen van het aangeboren geslacht met behulp van medicijnen en operaties als een normale levensstijl te accepteren.

American College of PediatriciansIn acht punten zet het College uiteen hoe de genderideologie – die het kiezen van je geslacht ongeacht de sexe waarmee je geboren bent promoot – schadelijk is voor kinderen. Zij benadrukken nog maar eens dat het begrip 'gender' niet een biologisch begrip is, waardoor grote verwarring ontstaat. "Niemand wordt geboren met een 'gender'. Iedereen wordt geboren met een biologische sekse. Gender – een bewustzijn en gevoel van zichzelf als man of vrouw – is een sociologische en psychologische begrip; geen objectief biologisch begrip."

Het opleggen via onderwijs en beleidsmaatregelen dat gender-disharmonie (je het andere geslacht voelen dan je bent) normaal is, brengt volgens het College kinderen en ouders in verwarring met als gevolg dat steeds meer kinderen bij 'gender'-klinieken' worden behandeld. De medicijnen en andere ingrijpende behandelingen, al op jonge leeftijd, beschouwt het college als kindermishandeling.