Gender-onderwijs op Franse scholenDe Franse regering heeft zich voor­ge­nomen met ingang van het nieuwe school­jaar alle kinderen vanaf zes jaar op staats- en privéscholen een nieuwe en verplichte seksuele opvoeding op te leggen, die uitgaat van de gender-theorie. De Franse regering heeft zich voorgenomen met ingang van het nieuwe schooljaar alle kinderen vanaf zes jaar op staats- en privéscholen een nieuwe en verplichte seksuele opvoeding op te leggen, die uitgaat van de gender-theorie.

Gender-onderwijs op Franse scholenZonder wetenschappelijk basis poneert deze doctrine – waar ook het homohuwelijk onderdeel van uitmaakt – dat het onderscheid tussen de geslachten vooral ‘tussen de oren’ zit. Het biologische verschil wordt in die visie teruggebracht tot een bijkomstigheid.

Verplicht tot reageren

Het overheidsproject veroorzaakt grote onrust onder ouders en leerkrachten. De Italiaanse leider van de christendemocraten in de Raad van Europa, Luca Volontè, heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het Comité van Ministers (de verzamelde ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten). Het Comité is verplicht hierop de komende weken uitvoerig en gedetailleerd te reageren. Het zal de Franse regering vragen om de plannen en om verheldering van de middelen die zij voor het project denkt in te kunnen zetten.

‘In de val’

Volontè's vragen stellen het puur ideologische karakter van de gender-theorie aan de kaak en daarmee ook de schending van de rechten van kinderen, ouders en leerkrachten, die verplicht worden deze theorie te onderwijzen. Volontè hoopt dat de Franse regering zo blootgesteld wordt aan kritiek van andere regeringen zodat zij afgeremd wordt in het doordrijven van haar project. “Dit onderwijs brengt het psychologisch evenwicht van kinderen in gevaar”, schrijft Volontè, “terwijl ouders in de val zitten: ze zullen hun kinderen moeten vertellen dat ze niet alles moeten geloven was op school verteld wordt, maar dat ze hun mond moeten houden om geen last te krijgen met de officiële ideologie.”

Deconstrueren

Volontè wijst erop dat de uiteindelijke verwijdering van het woord 'gender' uit de eindversie van de onderwijswet Peillon niets afdoet aan het voornemen van de regering om de school te gebruiken voor het “deconstrueren” van “gender-stereotypen”: de waakzaamheid moet zich dus uitstrekken tot alle hypothesen die dit onderwijs in praktijk probeert te brengen. Volgens eigen zeggen namelijk van onderwijsminister Vincent Peillon is het doel van een school “de leerling te onttrekken aan alle voorbeschikkingen van gezin of etnische, sociale of intellectuele groep”.

Indoctrinatie

Volgens de plannen mogen niet meer de woorden ‘jongens’ en ‘meisjes’ gebruikt worden, maar alleen neutrale woorden als ‘vrienden’ of ‘kinderen’. De school moet het proces van “seksuele differentiatie” actief tegengaan, evenals de psychosociale verinnerlijking door kinderen van hun seksuele identiteit. Dergelijke plannen schaden de belangen van kinderen en komen neer op indoctrinatie, aldus Volontè. (KN)