genade voor echtdscheiding en abortusDe Kerk moet het “Evangelie van genade” verkondigen aan degenen die een abortus of echtscheiding hebben ondergaan, vindt paus Benedictus XVI. Het is de taak van de Kerk daarbij grote gevoeligheid te tonen voor de innerlijke last waaronder deze mensen gebukt gaan.
De Kerk moet het “Evangelie van genade” verkondigen aan degenen die een abortus of echtscheiding hebben ondergaan, vindt paus Benedictus XVI. Het is de taak van de Kerk daarbij grote gevoeligheid te tonen voor de innerlijke last waaronder deze mensen gebukt gaan.

genade voor echtdscheiding en abortusDat zei paus Benedictus XVI afgelopen weekeinde tot de deelnemers aan een internationale conferentie over de gevolgen van abortus en echtscheiding. Veel van de mannen en vrouwen die betrokken zijn bij abortus en echtscheiding worden geplaagd door schuldgevoel en “zijn op zoek naar rust en mogelijk herstel”. De Kerk moet hen tegemoettreden met liefde en gevoeligheid.

Evangelie van genade

“Ja, het Evangelie van de liefde en het leven is ook altijd het Evangelie van genade", aldus de paus, "aangeboden aan de reële en zondige mensen die we zijn, om hen op te tillen uit hun falen en te helpen wonden te laten helen." De paus richtte zich tot vrouwen die een abortus hebben onderdaan en bemoedigde hen zich niet te laten overweldigen door ontmoediging en hopeloosheid en zich open te stellen voor berouw.

Tevens benadrukte Benedictus XVI dat de leer van de Kerk over abortus en echtscheiding bekend is. Hoewel ze van aard verschillen, worden beide beschouwd als ernstige schendingen van de menselijke waardigheid en een belediging van God. Bovendien maken beide onschuldige slachtoffers: “Het kind dat zo kort daarvoor ontvangen is en nog geboren had moeten worden en de kinderen die getroffen worden door het uiteenvallen van het gezin.”

Pastorale prioriteit

Het moet een pastorale prioriteit van de Kerk worden om kinderen van gescheiden ouders zoveel mogelijk te helpen de band met beide ouders te onderhouden en zich bewust te blijven van hun afkomst. Tegelijkertijd is de Kerk zich ervan bewust dat dergelijke besluiten vaak onder dramatische en moeilijke omstandigheden worden genomen en ook degenen die ze nemen leed berokkenen. “Naar het voorbeeld van de goddelijke leraar, stelt de Kerk altijd belang in de concrete persoon,” aldus de paus.

Verwoestende gevolgen

Abortus en echtscheiding veroorzaken veel leed in de moderne samenleving, vooral bij onschuldige slachtoffers die daardoor voor hun leven getekend zijn. Met name abortus heeft “verwoestende gevolgen” voor de betrokken vrouw, voor het gezin en voor de samenleving. Het bevordert een materialistische mentaliteit die minachting voor het leven toont. “Hoeveel egoïstische medeplichtigheid ligt vaak aan de basis van de pijnlijke beslissing die zoveel vrouwen in hun eentje moeten nemen en die zij als een open wond in hun ziel meedragen.” (KN/CNS)