De website van ‘geloven thuis’ is gebouwd rond het project van de twee geloofskoffertjes ‘Beginnen maar’ en ‘Ga je mee’ met leuk en eigentijds materiaal voor de geloofsvorming van kinderen, vanuit de katholieke Bijbelstichting, het aartsbisdom Utrecht en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Iedere maand staan er nieuwe tips en ideeën op deze site voor een kijktafel, versjes en voorleesverhalen, prentenboeken, bidden en achtergrondinformatie rond een thema en de kerkelijke feesten in die maand.

www.geloventhuis.nl