Inhoud van de geloofskit uitgestaldHet bisdom van Breda beschikt over een doos met materialen voor geloofsopvoeding in jonge gezinnen. Parochies in Bisdom Breda kunnen deze op verzoek lenen. Een idee dat navolging verdient! Het bisdom van Breda beschikt over een doos met materialen voor geloofsopvoeding in jonge gezinnen. Parochies in Bisdom Breda kunnen deze op verzoek lenen. Een idee dat navolging verdient!

Inhoud van de geloofskit uitgestaldHet is de bedoeling dat de materialen getoond worden tijdens avonden met ouders van communicanten en dopelingen. Met behulp hiervan kunnen ouders op speelse wijze het geloof bij hun jonge kinderen ter sprake brengen.

Er zijn spelletjes zoals een gebedsdobbelsteen, memory-spellen aan de hand waarvan kinderen kennis kunnen maken met een aantal heiligen en bijbelse personen en ook gebedenboekjes, enkele kinderbijbels en een missaaltje.

Voor de ouders is er ook het boek ‘Maar wie is God’ waarin een aantal vragen van kinderen met antwoorden gebundeld zijn. Via een bijgevoegd formulier dat in de doos is opgenomen kunnen materialen besteld worden.

De materialendoos is te bevragen op het secretariaat van het bisdom:

Hanneke Oomen
hoomen@bisdombreda.nl