Ouders moeten geloof tonen en uitleggen“Je hoort heel vaak dat ouders een vriendenkring of het internet aandragen als reden waardoor hun kind het geloof verloor. Maar als je kind in een vriendengroep belandt en zich daardoor zo sterk laat beïnvloeden, is er vaak al een heel zwak geestelijk vloertje gestort door de ouders.” “Je hoort heel vaak dat ouders een vriendenkring of het internet aandragen als reden waardoor hun kind het geloof verloor. Maar als je kind in een vriendengroep belandt en zich daardoor zo sterk laat beïnvloeden, is er vaak maar een heel zwak geestelijk vloertje gestort door de ouders, waar hun kinderen dan vervolgens doorheen zakken.”

Dat stelt SCP-socioloog Joep de Hart in Nederlands Dagblad. Volgens hem hebben kerken, scholen, vrienden en media wel degelijk invloed op het geloof. Maar dat gebeurt op de basis die ouders hebben gelegd. "Die basis is doorslaggevend."

Ouders moeten geloof tonen en uitleggenDe Hart schreef mee aan het generatieonderzoek van het SCP, dat vorige week werd gepresenteerd. Volgens de socioloog is de kern van zijn conclusie niet dat ouders de schuld zijn wanneer hun kinderen, ondanks hun verwoede pogingen om het tij te keren, afhaken. “Ik ben zelf vader van drie opgroeiende kinderen. Ik weet hoe gecompliceerd het geworden is om je kinderen in het geloof op te voeden. Zeker in een omgeving waar het geloof niet vanzelfprekend is. Daarnaast kun je als ouders tegenwoordig niet meer regels dicteren zonder ze te onderbouwen. 'Omdat ik het zeg!', was misschien ooit voldoende om als vader de discussie te besluiten, maar die tijd is voorbij. Kinderen praten terug en oriënteren zich veel breder.” Wie de geloofsoverdracht aan kerk en school overlaat, hoeft niet raar op te kijken als zijn kind op latere leeftijd afhaakt. “Maar dat wil niet zeggen dat als kinderen het anders doen dan jij, je het per definitie verkeerd hebt gedaan.”

De Hart noemt drie voorwaarden waarmee ouders een stevige fundering voor het geloof van hun kinderen kunnen storten. “Wat ouders geloven, moet manifest en zichtbaar zijn voor de kinderen. Veel ouders geloven wel, maar spreken daar nauwelijks over. Daarnaast wordt het tegenwoordig veel belangrijker ook uit te leggen waarom je gelooft, naar de kerk gaat en uit de Bijbel leest. Daarnaast is ook van groot belang dat ouders op één lijn zitten als het op geloof aankomt.” (KN/ND)