De handelswijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke KerkOveral in de media duikt weer op dat kerkelijke mis­bruik­plegers een voor­keurs­be­hande­ling hebben gekregen bij justitie. Dit is echter precies het tegen­ge­stelde van de uit­komst van een tweede onder­zoek waarop ze zich baseren. Overal in de media duikt weer op dat kerkelijke misbruikplegers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij justitie. Dit is echter precies het tegengestelde van de uitkomst van een tweede onderzoek waarop ze zich baseren.

De handelswijze van het Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke KerkJournalist, auteur en redacteur Anton de Wit, die onder andere een column heeft in Katholiek Nieuwsblad, heeft weer een blog-bijdrage geschreven waarin hij precies op een rijtje zet wat het onderzoek nou wel heeft opgeleverd. Verplicht leesvoer voor katholieken die willen weten hoe het nou echt zit.

We beperken ons hier tot een quote uit de aanbiedingsbrief van minister Opstelten aan de Kamer:

“Een belangrijke conclusie is dat er, anders dan wel is gesuggereerd, geen aanwijzingen zijn gevonden voor beleid of algemene afspraken over een milde afdoening of het niet vervolgen van zedenzaken tegen geestelijken.”

Lees verder de blog van Anton de Wit en eventueel de rapporten van de twee onderzoeken: