Cardinal Vincent Nichols (foto: Jesuits Britain)Kardinaal Vincent Nichols van West­minster heeft Engelse priesters aange­raden niet deel te nemen aan open­bare dis­cus­sies over contro­versiële kwesties die besproken zullen worden op de gezins­synode van oktober. Cardinal Vincent Nichols (foto: Jesuits Britain)Kardinaal Vincent Nichols van Westminster heeft Engelse priesters aangeraden niet deel te nemen aan openbare discussies over controversiële kwesties die besproken zullen worden op de gezinssynode van oktober.

In reactie op een publieke verklaring van 461 priesters van Engeland en Wales, die vraagt om een heldere steunverklaring voor de traditionele katholieke leer omtrent het huwelijk, zei de kardinaal dat de discussie “beter niet in de pers gevoerd kan worden”.

“Elke priester en Engeland en Wales is gevraagd om na te denken over de discussie van de synode”, zei kardinaal Nichols. Maar, zei hij, “er zijn gevestigde communicatiekanalen” die priesters in staat stellen hun ideeën bij hun bisschop neer te leggen. (KN/CC)