VaderverlofDe Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over het wetsvoorstel van GroenLinks om vaders tien dagen doorbetaald verlof te geven na de geboorte van een kind, in plaats van de huidige twee dagen. De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over het wetsvoorstel van GroenLinks om vaders tien dagen doorbetaald verlof te geven na de geboorte van een kind, in plaats van de huidige twee dagen.

VaderverlofDe Kamer heeft er afgelopen week twee avonden over gedebatteerd, maar de fracties stelden zoveel wijzigingen voor, dat GroenLinks vroeg om een schorsing van de behandeling. Tweede-Kamerlid Ineke van Gent, die de wetstekst had voorbereid en samen met fractievoorzitter Femke Halsema verdedigde, zei dat zij een nota van wijziging zal maken. Wanneer die komt, is niet bekend. Van Gent kondigde aan dat zij het verlof ook een andere naam wil geven, babyverlof, omdat de regeling niet alleen voor vaders is bedoeld maar ook voor lesbische ‘meemoeders’.

Alternatieven

Diverse alternatieven die ter sprake kwamen, zullen waarschijnlijk door de initiatiefnemers in de nota van wijziging worden opgenomen. Zo toonde Van Gent belangstelling voor de voorstellen van PvdA en de PVV, die de lasten voor de werkgevers, met name voor het midden- en kleinbedrijf, te zwaar vinden. GroenLink wil de werknemers de tien dagen laten doorbetalen. De PVV stelde vijf dagen betaald vaderverlof voor, de PvdA deed de suggestie het verlof te betalen uit het fonds voor de werkloosheidsuitkeringen.

De enige partij die het wetsvoorstel zonder wijzigingen steunde, was de SP. De VVD ziet er helemaal niets in, omdat volgens deze partij vaders ook vakantiedagen kunnen opnemen als ze vrij willen nemen na de geboorte van een kind. Ook CDA en ChristenUnie staan niet positief tegenover het voorstel. De partijen zetten vraagtekens bij de financiering van het verlof door werkgevers. De partijen zien ook niets in het verplicht opnemen van twee weken verlof. Zo stelde het CDA voor dat dan in ieder geval de termijn verlengt zou moeten worden waarbinnen het verlof wordt opgenomen. Vaders die op reis zijn, kunnen dan een paar weken na de geboorte van hun kind  alsnog van het verlof gebruikmaken.

Levensloopregeling

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) raadde de Kamer af om akkoord te gaan met de invoering van weer een nieuwe verlofregeling. Vanaf volgend jaar wordt het ouderschapsverlof verlengd van dertien naar 26 weken, en dat is ook deels betaald, althans voor ouders die meedoen aan de levensloopregeling. Zij krijgen de helft van het minimumloon.
Donner wil in november een notitie naar de Kamer sturen, waarin hij de mogelijkheden verkent om tot één algemene ‘verloffaciliteit’ te komen. Ook de commissie-Bakker heeft voorgesteld om iedereen één budget te geven voor scholing en verlof. CDA-econoom Lans Bovenberg, de bedenker van de levensloopregeling, pleit er al langer voor om zijn geesteskind, waaraan nu maar 5 procent van de werknemers meedoet, om te vormen tot zo’n spaarpotje. (NRC/KN)