Liturgisch jaar geeft bijbel plaatsKardinaal Ennio, voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin,  heeft het belang benadrukt het Woord van God een plaats te geven in het leven van de gezinnen. Door het volgen van het liturgische jaar zou de bijbel deel kunnen uitmaken van het leven in gezinnen. Liturgisch jaar geeft bijbel plaatsKardinaal Ennio, voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin, heeft het belang benadrukt het Woord van God een plaats te geven in het leven van de gezinnen.

De kardinaal sprak over hierover op de bisschoppensynode over de bijbel die in eht Vaticaan plaatsvindt.

Door het volgen van het liturgische jaar zou de bijbel deel kunnen uitmaken van het leven in gezinnen.

Dat zou dan kunnen gebeuren door het volgen van de dagelijkse evangelielezing of op zijn minst de zondagse lezing. “Dan is het,” aldus de kardinaal, “raadzaam daaruit een spreuk te kiezen om te onthouden en als leidraad te nemen voor de dag of voor de week. Het kost niet veel tijd,” stelde kardinaal Ennio. “Een paar minuten zijn al genoeg om samen te bidden en luisteren, om samen een voornemen te formuleren voor dagelijkse activiteiten en relaties en dat op het goede moment naar voren te brengen in een spontaan familiegesprek. Als men het woord maar een keer per week hoort, gaat het over een langere periode mee en kan het fungeren als een voorbereiding of een voortzetting en toepassing van de zondagse parochiemis.” (KN)