Memorial for unborn childrenPaus Franciscus had tijdens de audiëntie van woensdag 21 oktober 2015 een ontmoeting met de kunstenaar van het kunstwerk ‘Memorial for Unborn Children’, een verbeelding van een moeder die getroost wordt door haar geaborteerde kind. Paus Franciscus had tijdens de audiëntie van woensdag 21 oktober 2015 een ontmoeting met de kunstenaar achter het kunst­werk ‘Memorial for Unborn Children’, een verbeel­ding van een moeder die getroost wordt door haar geaborteerde kind.

Martin Hudáček, een Slovaakse student aan de kunst­academie, voelde zich in 2012 geroepen om de aandacht te vestigen op de verwoesting die een abortus kan hebben op een vrouw en dat door de liefde en barm­hartig­heid van God, verzoening en heling altijd mogelijk is.

Sculptuur

Memorial for unborn childrenDe sculptuur toont een intens verdrietige vrouw die stil­staat bij de abortus die ze heeft laten plegen. De tweede persoon in het sculptuur verbeeldt het geabor­teerde kind dat op aandoenlijke wijze troost en vergeving biedt aan de moeder. De moeder is vorm­gegeven in steen, het kind in glas.

Het kunstwerk wordt door velen geprezen omdat het zo effectief de ellende van een post-abortus­trauma weergeeft en daarmee zoveel emoties oproept. Hulpverleners die vrouwen na een abortus opvangen loven het kunstwerk om z’n helende uitwerking op hun patiënten.

Marek Hudáček, broer van de kunstenaar, benadrukt dat ze buiten­gewoon verrast zijn over de de positieve reacties die het kunstwerk wereld­wijd oproept. “We verwachtten het niet. … Het hoofd­doel van mijn broer bij het maken van het sculp­tuur was niet om beroemd te worden, maar om de waarde van het menselijk leven te benadrukken en de nood­zaak om het te beschermen vanaf de conceptie.”

Ontmoeting met paus Franciscus

Tijdens de algemene audiëntie op woensdag 21 oktober had paus Franciscus een ontmoeting met kunste­naar Martin Hudáček en Dan Zeidler, voorzitter van Family Life Council, Inc. waarbij de paus een replica van het beeld in ontvangst mocht nemen. In Amerika wordt de sculptuur door Family Life Council in samen­werking met de kunste­naar gebruikt om aandacht voor het post-abortus syndroom te vragen en genezing te bewerk­stelligen.

Het kunstwerk past buiten­gewoon mooi in het Jubeljaar van de Barmhartigheid waarin paus Franciscus heel concreet een handreiking doet naar vrouwen die een abortus hebben ondergaan door de mogelijk­heid van vergeving tijdens de biecht voor alle priesters open te stellen.

Er is hulp

Ten behoeve van hulp vóór en ná een abortus zijn er enkele websites met informatie en mogelijk­heden om in contact te treden met hulpverleners:

Meer informatie en afbeeldingen van het kunstwerk zijn hier te vinden: