'Geboortecijfer Polen catastrofaal'De Poolse bis­schop­pen zijn bezorgd over het lage geboorte­cijfer in hun land. In een vandaag in alle Missen voor­gelezen herder­lijke brief noemen ze het een “ware cata­strofe” dat Polen qua geboorte­cijfer pas het 209e van 221 landen is.

De Poolse bisschoppen zijn bezorgd over het lage geboortecijfer in hun land. In een vandaag in alle Missen voorgelezen herderlijke brief noemen ze het een “ware catastrofe” dat Polen qua geboortecijfer pas het 209e van 221 landen is. “Polen wordt voor onze ogen steeds ouder en jonge gezinnen krijgen vaak maar een kind of zien helemaal van kinderen af.”

'Geboortecijfer Polen catastrofaal' Volgens de bisschoppen zijn “aanvallen” op het beeld van het traditionele gezin verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Daarbij verwijzen ze naar een wetsvoorstel van de rechtsliberale regeringspartij Burgerplatform. Die wil het geregistreerd partnerschap ook open stellen voor gelijkgeslachtelijke paren.

Tegelijk tonen de bisschoppen zich bezorgd over de toenemende acceptatie voor echtscheidingen en losse verhoudingen in de maatschappij. Ze roepen vooral de wetgever en lokale overheden op gezinnen meer te respecteren en steunen.

Een gevolg van de demografische crisis is volgens de bisschoppen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Daarmee worden echter alleen gevolgen en niet de oorzaak, het lage geboortecijfer, bestreden.

Volgens het Pools bureau voor statistiek werden in 2011 per 1000 inwoners van het land 10,2 kinderen geboren. Daarmee ligt het geboortecijfer lager dan dat van Nederland, dat rond 10,8 geboortes per 1000 inwoners ligt.

Aanleiding voor de brief is de jaarlijkse ‘pausdag’, die de Poolse Kerk sinds 2001 viert ter ere van paus Johannes Paulus II. Tijdens de dag, die komende zondag plaatsvindt, staat het gezin centraal. (KN)