Maandintentie van paus Benedictus XVIDe maandelijks gebedsintentie van de Heilige Vader is in februari voor het gezin. ‘Dat het gezin van iedereen respect en erkenning ontvangt voor zijn onvervangbare bijdrage aan de vooruitgang van de…’

Maandintentie van paus Benedictus XVIDe maandelijks gebedsintentie van de Heilige Vader is in februari voor het gezin:

‘Dat het gezin van iedereen respect en erkenning ontvangt voor zijn onvervangbare bijdrage aan de vooruitgang van de maatschappij. Dat de christelijke gemeenschappen mogen getuigen van Christus' tegenwoordigheid door hun dienst aan de zieken in die missiegebieden waar de strijd tegen ziekten het meest urgent is.’