Paus Franciscus roept op tot een dag van gebed en vasten voor vrede in SyriëBij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om zaterdag 7 september te bidden en te vasten voor vrede in Syrië. Ook Nederlandse bisschoppen hebben deze oproep doorgegeven. Paus Franciscus roept op tot een dag van gebed en vasten voor vrede in SyriëBij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om zaterdag 7 september te bidden en te vasten voor vrede in Syrië. Ook Nederlandse bisschoppen hebben deze oproep doorgegeven.

Mgr. Punt heeft een brief gestuurd naar alle parochies van bisdom Haarlem-Amsterdam die we hieronder graag onder de aandacht brengen.

Haarlem, 3 september 2013

Broeders en zusters,

Op zondag 1 september heeft paus Franciscus bij het Angelus een emotionele oproep gedaan tot vrede in het Midden-Oosten. Met uiterste beslistheid veroordeelt hij het gebruik van chemische wapens. Het beeld van het verschrik­kelijke lijden van zovele onschuldige mensen, schrijft hij, heeft zich ingebrand in zijn geest en zijn hart: “De vele conflicten in deze wereld bezorgen mij veel pijn en zorg, maar in deze dagen wordt mijn hart vooral diep verwond door de gebeurte­nissen in Syrië en beangstigd door de dramatische ontwikke­lingen die opdoemen”. Hij roept op tot een uiterste poging om vrede te verkrijgen door dialoog en overleg, maar ook door vasten en gebed.

Voor de hele kerk heeft hij daarom zaterdag 7 september, de vigilie van het feest van de geboorte van Maria, uitgeroepen tot een dag van vasten en gebed voor vrede in Syrië, het Midden-Oosten en de gehele wereld. Hij nodigt ook alle christenen van andere denominaties, aanhangers van andere religies, alsook ‘alle mensen van goede wil’ uit zich hierbij aan te sluiten op welke wijze dan ook. Zelf zal hij op deze zaterdag­avond op het Sint Pieters­plein voorgaan in een viering van gebed en boete om van God de gave van vrede af te smeken.

Als bisschoppen zijn wij deze dag, vanwege eerdere afspraken met een groep in Rome, en zullen ons bij deze viering aansluiten.

Van harte vraag ik alle parochies, gezinnen en individuele gelovigen in ons bisdom om ook gehoor te geven aan de oproep van onze geliefde paus. Het lijden van ontelbare mensen is zo gruwelijk, en het gevaar dat de inzet van meer geweld tot oncontro­leerbare gevolgen leidt zo groot, dat ons aller solidari­teit en gebed nu meer dan ooit gevraagd is. Daarbij willen we de christenen in het Midden-Oosten die tussen de raderen van de gebeurte­nissen zijn geraakt, en in deze dagen vooral onze Syrische en Koptische broeders en zusters, orthodox of geünieerd, onze bijzondere betrokken­heid betuigen en ons gebed beloven.

Voor de gehele tekst van de Paus verwijs ik u graag naar de website van het Vaticaan.

Met de Paus vragen wij dat Maria, ons aller Moeder, ons mag helpen vrede te vinden, en met hem bidden wij: “Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons!”

+ Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem – Amsterdam

De Bisschop van de Koptisch orthodoxe kerk in Nederland nodigt uit tot deelname een gebeds­viering omwille van de onderdrukte Koptische kerk in Egypte en omwille van de slachtoffers van deze gebeurte­nissen. De gebeds­viering zal plaatsvinden in de Maagd Mariakerk op het Mosplein te Amsterdam – Noord op 8 september a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Oproep van de paus

“Hiervoor, broeders en zusters, heb ik besloten om voor de hele Kerk 7 september a.s., de vigilie van de geboorte van Maria, koningin van de vrede, uit te roepen tot een dag van vasten en gebed om vrede in Syrië, het Midden Oosten en in de hele wereld, en ik nodig iedereen – ook onze mede-christenen, aanhangers van andere godsdiensten en alle mensen van goede wil – uit om deel te nemen aan dit initiatief, op de wijze die hen het beste lijkt.

Op 7 september zullen we hier op het Sint Pietersplein, van 19.00 tot 24.00 uur, samenkomen in gebed en een geest van boete, om Gods grote gave van vrede af te roepen voor de geliefde Syrische natie en voor alle conflict- en geweldssituaties in de wereld. De mensheid heeft er behoefte aan gebaren van vrede te zien en woorden van hoop en vrede te horen! Ik vraag aan alle particuliere Kerken dat zij deze vastendag houden en een of andere liturgische akt organiseren voor deze intentie.

Aan Maria vragen wij ons te helpen een antwoord te geven op het geweld, het conflict en de oorlog, met de kracht van de dialoog, de verzoening en de liefde. Zij is moeder: moge zij ons helpen om vrede te vinden; wij allen zijn haar kinderen! Help ons Maria, om over dit moeilijke moment heen te komen en ons in te zetten om iedere dag en overal een authentieke cultuur van ontmoeting en vrede op te bouwen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons”.