Gebedscampagne Choose Life / Kies voor het LevenAchterin diverse paro­chie­kerken liggen flyers van de gebeds­cam­pagne Choose Life / Kies voor het Leven. Achterop staat een in het Nederlands vertaald gebed voor het Leven van de Ierse bisschoppen. Gebedscampagne Choose Life / Kies voor het LevenAchterin diverse paro­chie­kerken liggen flyers van de gebeds­cam­pagne Choose Life / Kies voor het Leven. Achterop staat een in het Nederlands vertaald gebed voor het Leven van de Ierse bisschoppen.

Elk menselijk leven, aldus de flyer, is waardevol en heilig. Elk menselijk leven is bijzonder. De r.-k. Kerk is een prolife Kerk.

Behalve de oproep om mee te bidden, wordt ook aandacht gevraagd voor de speciale zegen voor moeders die in verwachting zijn en hun ongeboren baby. Vraag ernaar bij de parochiekerk!

CHRISTUS is het LEVEN

Heer Jezus Christus,
U bent de bron en minnaar van het leven.
Hernieuw in ons het respect
voor de waardigheid van het menselijk leven.

Help ons in elk kind het prachtige werk
van God onze Schepper te zien.
Open ons hart om elk kind welkom te heten
als een uniek en prachtig geschenk!

Leid het werk van de artsen,
de verpleegkundigen en de vroedvrouwen.
Moge het leven van een moeder en de baby in haar schoot
gelijkwaardig worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Help diegenen die onze wetten maken
of kunnen beïnvloeden om op te komen
voor de heiligheid van elk menselijk leven,
vanaf het eerste moment van de conceptie
tot aan de natuurlijke dood.

Geef ons wijsheid en vrijgevigheid
om een samenleving op te bouwen
die voor iedereen zorg draagt.
Samen met Maria uw Moeder, in wiens schoot
U de menselijke gestalte aannam.
Help ons bij elke beslissing die wij nemen
te kiezen voor het leven.

Wij vragen dit in de vreugdevolle hoop
op eeuwig leven met U en in de gemeenschap
van de Heilige Drie-eenheid.

Heilige Jozef bid voor ons.
Zalige paus Johannes Paulus II bid voor ons.
Alle heiligen van Nederland bidt voor ons. Amen.