Gebed voor vrede in het Heilig LandPaus Franciscus heeft in een brief aan de voorzitters van de bisschoppen­con­fe­ren­ties wereld­wijd opge­roepen om komende pinkster­zondag in de parochies mee te bidden voor vrede in het ‘land van Jezus’. Paus Franciscus heeft in een brief aan de voorzitters van de bisschoppen­conferenties wereldwijd opgeroepen om komende pinkster­zondag in de parochies mee te bidden voor vrede in het ‘land van Jezus’.

Gebed voor vrede in het Heilig Land Hij ontvangt op die dag in zijn woning in het Vaticaan de Israëlische president Shimon Peres en de Palestijnse president Mamhoud Abbas om met elkaar te bidden voor vrede. Ook de Oecumenische Patriarch van Constantinopel, zijne heiligheid Bartholomeus, zal aanwezig zijn.

Paus Franciscus wil dit gebed wereldwijd versterken door er in de parochies en door alle gelovigen voor mee te laten bidden. Hij herinnert daarbij aan de volgende tekst in Mattheüs 18,19: “Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.”

Namens de Nederlandse Bisschoppen­conferentie is dit verzoek uitgegaan naar de bisdommen om vandaaruit te worden door­gestuurd naar de parochies. Zij hebben daarbij de volgende voorbede meegekregen:

Voorbede

Laten wij bidden voor Paus Franciscus die op deze Pinkster­zondag in zijn huis in het Vaticaan samen met de Israëlische president Shimon Peres en de Palestijnse president Mamhoud Abbas bidt om vrede. Dat dit gemeen­schappelijk gebed verhoord mag worden, indachtig de woorden van Jezus zelf: “Wanneer twee van u eens­gezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.”