Video van Mgr. Kennedy voor een maand van gebedAan het begin van een referendum over het ‘homo­hu­we­lijk’ in Australië roepen de lokale bisschoppen op tot een maand van gebed en vasten voor de versterking van het traditionele huwelijk en het gezin. Aan het begin van een referendum over het ‘homohuwelijk’ in Australië roepen de lokale bisschoppen op tot een maand van gebed en vasten voor de versterking van het traditionele huwelijk en het gezin.

Video van Mgr. Kennedy voor een maand van gebed In een videobericht voor “The Catholic Marriage and Family Council” heeft Mgr. Michael Kennedy van het Bisdom Armidale het hele land uitgenodigd om in de maand oktober te bidden voor het traditionele huwelijk en gezin. “We bidden en vasten speciaal voor onze regeringsleiders, we bidden dat ze Gods plan voor het huwelijk in ons land handhaven”, zo sprak Mgr. Kennedy.

Deze week zijn de stemformulieren per post naar de stemgerechtigden gegaan. De uiterste deadline voor het uitbrengen van een stem is 7 november 2017. Op het stembiljet kan worden aangegeven of men voor of tegen het herdefiniëren van het huwelijk is zodat ook relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen worden erkend als huwelijk.

Elke zondag in oktober zullen bovendien speciale intenties worden afgekondigd waarvoor die week kan worden gebeden en gevast. Gebeden wordt o.a. “dat huwelijken en gezinnen tot bloei mogen komen, voor het welzijn van diegenen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht of die onzeker zijn over hun geslacht, en dat het land het belang van het huwelijk begrijpt: dat we zullen optreden om Gods plan voor het huwelijk het gezin te beschermen.”