Biddende handenVeel boeken zijn geschreven over het goed onderhouden van een huwelijksrelatie. Iets dat het huwelijk ook versterkt, maar vaak onderbelicht blijft, is het gebed voor elkaar.

Veel boeken zijn geschreven over het goed onderhouden van een huwelijksrelatie. Iets dat het huwelijk ook versterkt, maar vaak onderbelicht blijft, is het gebed voor elkaar.

Biddende handen Boeken over de huwelijksrelatie leggen meestal de nadruk op het belang van effectief communiceren. En inderdaad, het handhaven van geschikte communicatietechnieken bevordert de huwelijksrelatie. Tim Schilling schrijft op de site Geloven thuis over iets anders dat het huwelijk versterkt (ook een soort communicatieve vaardigheid), maar vaak onderbelicht blijft: het bidden voor elkaar.

Hij licht het toe aan de hand van een paar voorbeelden en een tip voor wie hiermee aan de slag wil.

Bidden – in al zijn vormen – dient het huwelijk op meerdere wijze. Onder meer laat het ons onszelf en ons huwelijk zien in perspectief. Het wijst aan hoe we het best met onze echtgeno(o)t(e) (en kinderen en anderen) kunnen omgaan. En het nodigt God uit, die zelf de liefde is, door ons te werken.

Denk aan drie specifieke intenties, die uw gebed voor uw man of vrouw kunnen verrijken:

  1. Begin door God te danken voor de gave van uw partner in uw leven. Een echtgeno(o)t(e) is een gunst verleend, een zegen.
  2. Bid voor zijn of haar welzijn en groei als persoon, los van wat u voor uw partner wil.
  3. Bid dat u een goede ondersteunend echtgeno(o)t(e) mag zijn, die de dromen van zijn/haar partner helpt verwezenlijken.

Bidden is een vorm van liefhebben, verborgen in zijn werking maar zeer effectief. God wil dat liefhebben slaagt in deze wereld. Is het zo gek dan om zijn hulp te vragen?

Zie voor meer boeken over bidden o.a. de family bookshop 

(bron: Tim Schilling op de site www.geloventhuis.nl )