Paus Johannes Paulus II God, van wie alle vaderschap
in de hemel en op aarde voortkomt,
Vader die de Liefde bent
en het Leven,
maak dat door Uw Zoon
Jezus Christus,
– geboren uit een vrouw –
en door de Heilige Geest
– bron van goddelijke liefde-
elk gezin op aarde
een echt heiligdom van leven en liefde wordt
voor de elkaar opvolgende generaties.

Maak dat uw genade
de gedachten en werken van de echtgenoten richt
op het welzijn van hun gezin
en van alle gezinnen in de wereld.

Maak dat de jeugd
in het gezin een hechte steun vindt
voor haar menselijkheid
en voor haar groei in waarheid en liefde.

Maak dat de liefde,
gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament
het wint van alle zwakheid en crisis
waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden.

En maak tenslotte, zo vragen wij U,
dat de Kerk, in en door de gezinnen,
op voorspraak van het Heilig Huisgezin van Nazareth,
haar zending onder de volkeren van de aarde
met vrucht mag volbrengen.

Dat vragen wij U, die,
in eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest,
het Leven bent, de Waarheid en de Liefde.

Amen.

(paus Johannes Paulus II)