O mijn Heer Jezus,

Paus Benedictus XVI (foto: AP)Wij zien naar u op als kind en geloven dat u de Zoon van God bent, Die mens geworden is door de werking van de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria.

Net als in Bethlehem, aanbidden ook wij u met Maria en Jozef, de engelen en de herders, en erkennen u als onze enige Redder. U werd arm om ons met uw armoede te verrijken. Geef dat wij nooit de armen zullen vergeten en al degenen die lijden.

Bescherm onze gezinnen, zegen alle kinderen van de wereld en geef dat de liefde die u heeft gebracht altijd onder ons mag heersen en ons tot een gelukkiger leven moge leiden.

Geef, o Jezus, dat allen de waarheid van uw geboorte mogen erkennen opdat zij allen mogen weten dat u bent gekomen om licht, vreugde en vrede te brengen aan de hele mensenfamilie.

U bent God, die leeft en heerst met God de Vader
in de eenheid van de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.