Heer, ik dank U dat ik vader mag zijn voor mijn kinderen <namen>
Ik vraag uw hulp in dagen van strijd,
Wanneer ik tekortschiet in mijn verantwoordelijkheid
Om mijn gezin te beschermen en lief te hebben.

Vader en kinderenIk wil mij afwenden van alle zaken
Die mij van U zouden scheiden.
Leid Gij mijn leven en wees Gij mijn Bron
In alles wat ik doe.

Heer geef mij de sterkte en de leiding die ik nodig heb
Om mijn rol als vader te vervullen
in mijn gezin en in de maatschappij
naar het voorbeeld van de Heilige Jozef, de man van Maria.

Wij vragen U, Heer, om mijn vrouw <naam> en mijn kinderen <namen> te beschermen,
Die U aan mijn vaderlijke zorg hebt toevertrouwd.
Behoed hen voor alle kwaad en voor alle slechte invloeden,
En leid hen op hun weg naar heiligheid.

Amen.

(Fathers Prayers)