Heer, ik dank u voor mijn roeping

Om moeder te mogen zijn voor <namen>

Deze kostbare kinderen die U aan mij hebt toevertrouwd,

Leer mij lief te hebben met Uw liefde

En mijn plichten met zorg te volbrengen

Moeder en kinderenZodat mijn kinderen als zij opgroeien zullen weten

Dat zij een moeder hebben die er altijd voor hen is.

En wanneer de tijd gekomen is

Wanneer zij hun eigen weg in het leven gaan

En ik hen moet loslaten

Luister dan naar mijn gebed

Wil hen beschermen en laat hen nooit alleen.

Versterk mijn vertrouwen op Uw liefde

En vervul mijn hart met Uw barmhartigheid en zorg

Om er altijd voor hen te mogen zijn

In welke problemen zij zich ook mogen bevinden

Schenk mij de genade

Een goede moeder te zijn voor mijn kinderen.

Amen.

(Mothers Prayers)