Gebed in het gezin“Tijdens het gebed in het gezin, bij belang­rijke momen­ten en in moei­lijke tijden, moeten we ons aan elkaar toe­ver­trouwen, opdat elk van ons in het gezin door Gods liefde wordt beschermd.” Mooie woorden van de paus tijdens de woensdag­catechese. Gebed in het gezin“Tijdens het gebed in het gezin, bij belang­rijke momen­ten en in moei­lijke tijden, moeten we ons aan elkaar toe­ver­trouwen, opdat elk van ons in het gezin door Gods liefde wordt beschermd.” Mooie woorden van de paus tijdens de woensdag­catechese.

“Wij kunnen ons een heel eenvoudige vraag stellen. Het is goed als wij met ons hele hart in God geloven, het is prima erop te hopen dat Hij ons helpt in moeilijk­heden, het is prima dat we ons verplicht voelen om hem te bedanken. Dat is allemaal heel mooi. Maar houden we ook een beetje van de Heer? Ontroert de gedachte aan God ons, verwondert de gedachte aan God ons, maakt die ons warm van binnen?”