Ikoon voor de Wereldgezinsdagen 2015Aartsbisschop Charles Chaput Philadelphia (VS) heeft aan de vooravond van 8 september, het Feest van Maria Geboorte, het officiële gebed voor de Wereldgezinsdagen 2015 in Philadelphia bekendgemaakt, evenals de speciaal vervaardigde icoon. Aartsbisschop Charles Chaput Philadelphia (VS) heeft aan de vooravond van 8 september, het Feest van Maria Geboorte, het officiële gebed voor de Wereldgezinsdagen 2015 in Philadelphia bekendgemaakt, evenals de speciaal vervaardigde icoon.

Icoon voor de Wereldgezinsdagen 2015

Tijdens een viering in een afgeladen kathedrale basiliek van de HH. Petrus en Paulus zegende hij icoon en gebed. “Onze stad Philadelphia zal een plek van revolutie worden voor het gezinsleven.”

Kunstenaar Neilson Carlin, die de officiële icoon voor de Wereldgezinsdagen maakte, was met vrouw en kinderen aanwezig. Hij sprak zelf ook een kort woord en legde uit dat hij in het schilderij vooral de centrale plaats van Christus in ons leven wilde benadrukken. Op de icoon staat Jezus als peuter afgebeeld met Maria en Jozef achter hem en daarachter de ouders van Maria, de HH. Anna en Joachim.

Zowel de icoon als het gebed, beiden vooraan in de kathedraal duidelijk zichtbaar neergezet, werden geïnspireerd door het thema van de conferentie: ‘Liefde is onze missie: het gezin in het volle leven." Gewezen op het belang van het gezin, zei aartsbisschop Chaput: "De beste plek om iets te leren is door het gezin." Later voegde hij toe: "Ik hoop dat dit beeld en het gebed ons allemaal kan helpen om onze geest en ons hart te onderzoeken en onze relatie met God en onze gezinnen op een zinvolle manier te verdiepen."

De icoon en het schilderij gaan met mgr. Chaput mee naar Rome waar hij ze aanbiedt aan de Pauselijke Raad voor het Gezin in het Vaticaan. Philadelphia houdt er trouwens rekening mee dat, wanneer de paus inderdaad in september 2015 de Wereldgezinsdagen bezoekt, er meer dan een miljoen mensen worden verwacht.

Gebed voor de ontmoeting van de gezinnen

God en Vader van ons allen,
in Jezus, uw Zoon en onze Verlosser,
heeft u ons tot uw zonen en dochters gemaakt in het gezin van de Kerk.

Moge uw genade en liefde onze gezinnen over de hele wereld helpen
met elkaar te worden verenigd in trouw aan het Evangelie.

Moge het voorbeeld van de Heilige Familie,
met de hulp van uw Heilige Geest,
alle gezinnen begeleiden, in het bijzonder die gezinnen die het meest verstoort zijn,
opdat zij huizen van gemeenschap en gebed worden
en opdat zij altijd uw waarheid zoeken en leven in uw liefde.

Door Christus onze Heer. Amen.

Jezus, Maria en Jozef, bid voor ons!