“De keuze voor een huwelijk in de kerk is voor ons heel bewust geweest. We willen ons huwelijk om verschillende redenen op God bouwen. Zo maakt het voor ons duidelijker welke plaats we als gezin in de samenleving hebben. We proberen als gastvrije haven klaar te staan voor vrienden en bekenden. Dat zorgt voor extra zingeving. Daarnaast ervaren we het sacrament van het huwelijk als een genade. God helpt ons om elkaar te begrijpen, vooral als we niet op een lijn zitten of elkaar iets moeten vergeven. Ook laat Hij ons zien waar we in onze menselijke liefde tekort schieten naar elkaar toe. Al met al biedt dit ons hoop en vertouwen in de toekomst van ons huwelijk. Iets waar je tegenwoordig erg dankbaar om mag zijn”

Tonny en Nienke (1 jaar getrouwd)

(Overgenomen uit magazine ‘Ja ik wil’, uitgave van het bisdom Roermond)