La Manif Pour Tous - 13 januari 2013Franse intellec­tuelen hebben zich uitge­sproken tegen de invoering van het 'huwelijk' voor gelijke geslachten. Het huwelijk moet “voor allen open” staan, maar niet “tussen allen”, aldus een verklaring die de Katho­lieke Academie van Frankrijk donderdag in Parijs heeft bekend gemaakt. Franse intellectuelen hebben zich uitgesproken tegen de invoering van het 'huwelijk' voor gelijke geslachten. Het huwelijk moet “voor allen open” staan, maar niet “tussen allen”, aldus een verklaring die de Katholieke Academie van Frankrijk donderdag in Parijs heeft bekend gemaakt.

Massale demonstratie

La Manif Pour Tous - 13 januari 2013Sinds de herfst wordt in Franktrijk over het zogenaamde homohuwelijk gediscussieerd. Voor morgen, zondag 13 januari, hebben de tegenstanders in Parijs opnieuw tot een massale demonstratie opgeroepen. Het verzet lijkt in Frankrijk dieper geworteld dan elders en beperkt zich niet tot katholieken. In november en december waren er ook al demonstraties waaraan meer dan 100.000 – volgens de organisatoren 200.000 – mensen meededen.

Inbreuk op mensenrechten

De Katholieke Academie, waartoe intellectuelen uit verschillende disciplines behoren, beroept zich op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), waarin het gezin een "recht op bescherming" van de zijde van de samenleving en de staat heeft. Tot het wezen van het gezin horen man en vrouw, die elkaar aanvullen en zich voortplanten, tegelijk biedt het gezin een natuurlijke "bescherming voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van het kind", aldus de verklaring. Het huwelijk vrijgeven voor koppels van gelijk geslacht is "een inbreuk op de mensenrechten".

Huwelijk en adoptie

In november heeft de ministerraad een wetsontwerp ingediend voor de invoering van het gelijkgeslachtelijk huwelijk en de adoptie door homoseksuele koppels. Het parlement wil zich al in januari met het wetsontwerp bezighouden. De socialistische president Francois Hollande wil dat de nieuwe regeling al het komende halfjaar van kracht wordt. (KN)