Inschrijven voor de Wereldgezinsdagen (foto: US Papal Visit)Op zijn reis naar Cuba en de Verenigde Staten is paus Franciscus dins­dag 22 sep­tem­ber in Washington aan­ge­komen. Het worden inten­sieve en zeer belang­rijke dagen met o.a. een toe­spraak tot de Verenigde Naties en het bijwonen van de Wereldgezinsdagen. Op zijn reis naar Cuba en de Verenigde Staten is paus Franciscus dinsdag 22 september in Washington aangekomen. Het worden intensieve en zeer belangrijke dagen met o.a. een toespraak tot de Verenigde Naties en het bijwonen van de Wereldgezinsdagen.

foto: US Papal Visit

Inschrijven voor de Wereldgezinsdagen (foto: US Papal Visit)

Inschrijven voor de Wereldgezinsdagen

President Obama schudde bij aankomst hartelijk de hand van paus Franciscus, en verwelkomde hem in de Verenigde Staten. Het is maar de vraag hoe hartelijk dat werkelijk is en hoe de verstand­houding over een paar dagen is, nadat de paus zowel het Amerikaanse Congress als de Algemene Assemblee van de Verenigde Naties heeft toegesproken.

Schandaal rond Planned Parenthood

Er spelen nogal wat ‘heikele’ zaken in de Verenigde Staten waar de paus heel goed iets over zou kunnen gaan zeggen.

Afgelopen week nam het Huis van Afgevaar­digden (zeg maar de Tweede Kamer) twee belangrijke wets­voor­stellen aan. Een gaat over het stopzetten voor een jaar van de ruim 500 miljoen dollar subsidie aan de Planned Parenthood­klinieken: 241 stemmen voor en 187 tegen. Uit geheime video’s is gebleken dat de klinieken handel drijven in het weefsel van geabor­teerde kinderen. De video’s hebben allerlei wan­toestanden aan het licht gebracht en de VS doen schudden van verontwaardiging. Zo blijkt uit de video’s bijvoorbeeld dat over kindjes die de abortus hebben overleefd gezegd wordt dat ze nog even in leven gehouden moeten worden omdat dan hart en hersenen beter “geoogst” kunnen worden. Alle ontkenningen van Planned Parenthood en mede­standers ten spijt wil de Amerikaanse overheid een diepgaand onderzoek. Het wetsvoorstel moet nog langs de Senaat (soort Eerste Kamer) en ook president Obama moet zijn goedkeuring geven. Deze heeft eerder gezegd dat hij dat niet van plan is te doen.

Het tweede wets­voorstel betreft de bescherming van kindjes die na een mislukte abortus levend worden geboren. Met 248 stemmen voor en 177 tegen is het wets­voorstel aangenomen waarin het doden van het kindje als “first degree murder”, moord met voor­bedachte rade geldt en waarin getuigen verplicht worden het overtreden van deze wet te melden.

Homohuwelijk

Mocht dit totaal nieuw klinken, dat kan best: de grote ophef over de video’s en alles wat daar omheen speelt, is in de Nederlandse pers niet of nauwelijks aan bod geweest. Wel was er in juni aandacht voor de beslissing van het Hoog­gerechtshof van de VS om het homohuwelijk landelijk te legaliseren. Daarmee werd in een klap het verbod op een homohuwelijk in de staten waar dat nog gold teniet gedaan. En ook dit is een heikel punt waar de paus naar zou kunnen verwijzen, zeker in het kader van de Wereld­gezinsdagen in Philadelphia, die hij zaterdag en zondag bijwoont.

Gastenlijst

President Obama laat zich tijdens het bezoek van de paus aan het Witte Huis van zijn ‘beste kant’ zien: hij heeft diverse mensen uitgenodigd die op gespannen voet staan met de katholieke leer. Het Vaticaan heeft zelfs geprotes­teerd tegen enkele contro­versiele genodigden. Genoemd worden de katholieke zuster Simone Campbell, directeur van een ‘katholieke’ organisatie die abortus en euthanasie goedkeurt; de openlijk homoseksuele episcopaalse emeritus-bisschop Gene Robinson; en een homoseksuele katholieke blogger. Het laatste nieuws is dat een lerares die is ontslagen vanwege haar ‘homohuwelijk’ ook nog samen met haar partner aan de gastenlijst is toegevoegd. De voor het Witte Huis verantwoordelijke voor deze uitnodigingen is Vivian Taylor, directeur van een nationale LGBT lobbygroep van de episcopaalse kerk die biologisch gezien een man is.

Verenigde Naties

foto: US Papal Visit

Op Times Square werden t-shirts en gezichtsbordjes met de Popemoji gepresenteerd

Op Times Square werden t-shirts en gezichtsbordjes met de Popemoji gepresenteerd.

Maar eerst zal hij op vrijdag de Verenigde Naties toe­spreken, wat naar ver­wach­ting een historisch moment zal worden. Of de paus zich hier ook uitlaat over gezins­zaken en de “koloni­serende ideologieën” zoals hij vaak verwijst naar bijvoor­beeld de gender­ideologie, is nog de vraag. Vreemd zou het niet zijn, nu de Verenigd Naties op het punt staan de omstreden post-2015 Duurzame Ontwik­ke­lings­doelen (de opvolger van de Millennium­doelen) aan te nemen.

Reductie van de bevolking

Op deze ‘duurzame’ doelen is nogal wat kritiek van verschil­lende kanten. Nog onlangs spraken 48 Afrikaanse bisschoppen en tien kardinalen zich hier uitdrukkelijk tegen uit omdat de doelen volgens hen een verkapte manier zijn om een “cultuur van de dood” door te duwen. “Deze politieke en econo­mische druk heeft maar een doel: de dras­tische beheer­sing en reductie van de Afrikaanse bevolking, de geplande vernietiging van huwelijk en gezin.” De Afrikaanse prelaten stellen dat zij “allen gewond zijn in het diepst van hun hart als herders” door het constante seksuele ideologische bombar­dement van het Westen te zien tegen “het leven, het gezin, alles wat heilig is, de gezonde menselijke ontwikkeling van onze jongeren die de toekomst van Afrika zijn, de volle bloei van vrouwen en de eerbied voor onze ouderen – werkelijk­heden waarvoor onze Afrikaanse culturen zo'n sterk gevoel hebben.” (het volledige bericht over deze verklaring vind je hier op de site van Katholiek Nieuwsblad )

Het worden dus spannende dagen !!!

Het programma van paus Franciscus in de komende dagen, vind je onder andere hier

foto: US Papal Visit

Op Times Square werden t-shirts en gezichtsbordjes met de Popemoji gepresenteerd

Op Times Square werden t-shirts en gezichtsbordjes met de Popemoji gepresenteerd.