Forum: Tieners en geloof, hoe doe je dat?Als je kind tiener wordt, verandert er veel. In hun lichaam en psyche ervaren ze veranderingen. Er groeit een gevoel van onafhankelijkheid…

  Forum: Tieners en geloof, hoe doe je dat?

Wil je meepraten over vragen rond huwelijk, opvoeding en geloven in het gezin, reageer dan op de bijdragen van Anja (moeder van vijf jonge kinderen) en Ben (vader van volwassen kinderen) in dit Forum. Om de beurt beantwoorden zij een forumvraag, die je zelf kunt insturen.

Als je kind tiener wordt, verandert er veel. In hun lichaam en psyche ervaren ze veranderingen. Er groeit een gevoel van onafhankelijkheid. Daaruit ontstaat een gevoel van zelfbepaling. Ze reageren eigenzinnig. Er is een grote vrijheidsdrang, een afzetten tegen ouders, school, maatschappij. Tieners zoeken meer steun bij elkaar. Er is een sterke beïnvloeding van de ‘groep’, waarbij ze zich thuisvoelen. Binnen de gezinssituatie kunnen er gevoelens van alleen-zijn ontstaan. "Niemand begrijpt me." 

De tieners horen van leeftijdsgenoten overwegend verhalen over ouders, die geen geloof meer hebben. Velen van hun leeftijdgenoten komen niet meer in de kerk. Dit versterkt het verzet tegen hun ouders, die wel naar de kerk gaan. Er is dus een tweestrijd  bij tieners van gelovige  ouders. De tiener heeft vragen.  Kan ik het maken tegenover al die ongelovige medetieners om met mijn ouders naar de kerk te gaan? Waarom moet ik naar de kerk? Ik vind het saai. Ik ben de enige die in de kerk komt, enz.

Het goede voorbeeld van ouders, andere kinderen of grootouders is essentieel. Daarnaast dienen de ouders met de nodige tact en begrip met de tienervragen om te gaan. Naarmate ze van jongsafaan in een gelovige sfeer zijn grootgebracht en ouders goed kunnen overbrengen wat het belang is van het naar de kerk gaan, zal er een grotere voedingsbodem ontstaan om mee te gaan. De tiener dient voortdurend aan het denken gezet te worden over het geestelijk voedsel, dat hij nodig heeft. Naarmate er dan meer vieringen zijn, die op de tieners zijn afgestemd, groeit er meer belangstelling en vermindert het verzet. Een ervaring is dat tieners die een viering, H.Mis, mee mogen dienen, gemakkelijker mee naar de kerk gaan. Ditzelfde geldt ook als ze bijvoorbeeld graag zingen en er een jongerenkoor is. De geloofsopvoeding in het gezin is  wezenlijk. Hierover een volgende keer meer.

Ben

Ben is vader van vier volwassen kinderen en grootvader van acht kleinkinderen. Hij is gepensioneerd schoolmaatschappelijk werker en pedagoog en schrijver van het boek School voor Ouders .

Jouw eigen vraag over huwelijk, gezin en opvoeding kun je aan katholiekgezin.nl mailen. Een team van ervaringsdeskundigen geeft binnen twee weken antwoord. Tevens kan je vraag met antwoord (uiteraard anoniem) op de site worden geplaatst, bijvoorbeeld binnen dit Forum.