Forum: Moet de deur altijd open blijven staan?Het is begrijpelijk dat we ons machteloos voelen als kinderen zich afkeren van wat hen in de opvoeding is meegegeven. Soms gaan we onszelf verwijten maken…

  Forum: Moet de deur altijd open blijven staan?

Wil je meepraten over vragen rond huwelijk, opvoeding en geloven in het gezin, reageer dan op de bijdragen van Anja (moeder van vijf jonge kinderen) en Ben (vader van volwassen kinderen) in dit Forum. Om de beurt beantwoorden zij een forumvraag, die je zelf kunt insturen.

Het is begrijpelijk dat we ons machteloos voelen als kinderen zich afkeren van wat hen in de opvoeding is meegegeven. Soms gaan we onszelf verwijten maken. Hebben we hen wel voldoende meegegeven? Vanzelfsprekend lijden we onder hun gedrag. Er kan ook een neiging zijn hen verwijten te maken over hun gedrag. Als dit zou  gebeuren, dan stoten we onze kinderen juist van ons af. Gemakkelijk is het voor ouders nooit.

In feite wil geen enkele ouder een breuk met zijn kinderen. Daarvoor hebben we onze kinderen te lief. Als we bijvoorbeeld de neiging hebben hen de deur te wijzen, doen we dat omdat we hopen dat ze op hun schreden terugkeren. De ervaring leert dat dan het tegendeel wordt bereikt.

Wat kunnen we dan doen? We dienen ons allereerst te realiseren dat de kinderen een geschenk zijn van God. Hij laat zijn kinderen nooit in de steek, derhalve volgen we als ouders zijn voorbeeld na. Van Christus hebben we geleerd wat liefde is, zegt de evangelist Johannes in een van zijn brieven (1 Joh 3; 16). Van de Hemelse Vader hebben we geleerd fouten te vergeven: “Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven” (Matt. 6;14). Dit betekent de kinderen vergeven, maar ook jezelf als ouder kunnen vergeven. Daarnaast is het gebed het sterkste wapen om onze kinderen te blijven begeleiden op hun wegen. Een kind, voor wie de ouders dagelijks bidden gaat nooit verloren.

Conclusie: De deur  moet altijd open blijven staan.

Ben

Ben is vader van vier volwassen kinderen en grootvader van acht kleinkinderen. Hij is gepensioneerd schoolmaatschappelijk werker en pedagoog en schrijver van het boek School voor Ouders .

Jouw eigen vraag over huwelijk, gezin en opvoeding kun je aan katholiekgezin.nl mailen. Een team van ervaringsdeskundigen geeft binnen twee weken antwoord. Tevens kan je vraag met antwoord (uiteraard anoniem) op de site worden geplaatst, bijvoorbeeld binnen dit Forum.