Gezin: fundamenteel goed voor de mensheidHet eerste Europese katholiek-orthodoxe forum heeft zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de bedreiging van het gezin. In een document dat aan het einde van de ontmoeting werd opgesteld, noemt het forum het gezin een “fundamenteel goed voor de mensheid”.
Het eerste Europese katholiek-orthodoxe forum heeft zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de bedreiging van het gezin. In een document dat aan het einde van de ontmoeting werd opgesteld, noemt het forum het gezin een “fundamenteel goed voor de mensheid”.

Gezin: fundamenteel goed voor de mensheidHet document legt de gezamenlijke visie op het gezin uit. Zowel de katholieke Kerk als de orthodoxie beschouwen het gezin als een onderdeel van Gods plan voor de mensen. Het gezin is door “God ingesteld als een verbond tussen man en vrouw” en is een “eenheid van levengevende liefde, een onlosmakelijke relatie, open voor het leven”. De “diepe crisis” in de opvattingen over het gezin vormen in de moderne samenlevingen een ernstige bedreiging van deze samenlevingsvorm.

Dertig afgevaardigden van de orthodoxe en katholieke Kerken hebben afgelopen maand in het Italiaanse Trente besprekingen gevoerd. De hoop is dat dit eerste katholiek-orthodoxe Forum de start zal zijn van nauwere banden en samenwerking tussen de twee Kerken, meldt LifeSiteNews.com.
“Het doel is vooral eerst tot een duidelijke en effectieve communicatie tussen onze Kerken te komen, zodat we weten dat we met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd, zoals secularisme, consumentisme en atheïsme”, aldus de Russisch-orthodoxe bisschop Hilarion Alfejev. “Dit zijn thema’s die ieder van onze Kerken raakt. Daarom is het belangrijk ze samen aan te pakken.”

Kardinaal Peter Erdö lichtte toe dat voor het thema van het gezin is gekozen omdat het “een fundamenteel goed voor de hele samenleving” is, dat wordt bedreigd door “een egoïstische, relativistische cultuur die uitsluitend gericht is op tijdelijk materieel welzijn”. “Daarom menen wij dat de verkondiging van het evangelie van het gezin urgent is en dat het noodzakelijk is dat wij getuigen van onze bezorgdheid en van onze hoop”, aldus Erdö. (KN/CNA)