Forum: Hoe blijven mijn tienerkinderen naar de kerk gaan?Om ervoor te zorgen dat je tienerkinderen nog meegaan naar de kerk, moet je hun van jongs af aan een goede geloofsopvoeding geven. De vraag die je als ouder moet kunnen beantwoorden is: ‘Wie is Jezus en wat heeft Hij met de Kerk te maken?’

  Forum: Hoe blijven mijn tienerkinderen naar de kerk gaan?

Wil je meepraten over vragen rond huwelijk, opvoeding en geloven in het gezin, reageer dan op de bijdragen van Anja (moeder van vijf jonge kinderen) en Ben (vader van volwassen kinderen) in dit Forum. Om de beurt beantwoorden zij een forumvraag, die je zelf kunt insturen.

De beste manier om ervoor te zorgen dat je tienerkinderen nog meegaan naar de kerk, is hun van jongs af aan een goede geloofsopvoeding te geven. De geloofsopvoeding is inherent aan ons christen-zijn. Het gaat over alles wat met Christus, Jezus heeft te maken. De vraag is dan: Wie is Jezus? Wat heeft Jezus met de Kerk te maken? Die vraag moet je als ouder voor je tieners kunnen beantwoorden.

Jezus is de Zoon van God de Vader. Samen met God de Geest vormen zij de drie Goddelijke Personen. De drie Goddelijke Personen zijn samen één God. God heeft de mensen volmaakt lief. Hij heeft ons geschapen. Door de zondeval van Adam en Eva , de eerste mensen, vielen alle mensen in zonde. Daardoor werden we afgesneden om bij God in de hemel te kunnen wonen. De Vader wilde dat de mensen weer met God verzoend werden. Daarom kwam God de Zoon, als mens naar deze aarde. Hij, Jezus genaamd, leerde ons hoe we God en elkaar dienen lief te hebben. Jezus vraagt ons Hem na te volgen. De liefde is het voornaamste gebod.

Zijn menselijk leven werd wreed beëindigd met de dood aan het kruis, wat we net met Goede Vrijdag hebben herdacht. Hij offerde zijn leven voor ons aan het kruis om de hemel, waar God woont, voor ons weer te openen. Er is geen groter liefde dan Hij, die Zijn Leven geeft voor de ander. Door zijn verrijzenis uit de dood weten wij dat Hij onze God en Verlosser is. Dat hebben we met het Paasfeest uitgebreid mogen vieren. “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3;16).

Jezus liet ons echter niet als wezen achter, maar Hij schonk ons de Kerk, Zijn Lichaam. En als gedoopten vormen we Het Lichaam van Christus en zijn we in Christus opgenomen. Daarvoor mogen we intens dankbaar zijn. Die dank kunnen we niet genoeg uiten, want dankzij Jezus kunnen we na de menselijke dood verder leven in de eeuwigheid bij God. Het is derhalve vanzelfsprekend dat je graag de Grootste Vriend van ieder mens, zo vaak mogelijk wil bezoeken en danken en dat doen we in elk geval elk weekend in de H. Eucharistieviering, waar Jezus zichzelf telkens weer geeft, opoffert, maar op onbloedige wijze. Dit is het grootste mysterie van Zijn Liefde.
Ben

Ben is vader van vier volwassen kinderen en grootvader van acht kleinkinderen. Hij is gepensioneerd schoolmaatschappelijk werker en pedagoog en schrijver van het boek School voor Ouders .

Jouw eigen vraag over huwelijk, gezin en opvoeding kun je aan katholiekgezin.nl mailen. Een team van ervaringsdeskundigen geeft binnen twee weken antwoord. Tevens kan je vraag met antwoord (uiteraard anoniem) op de site worden geplaatst, bijvoorbeeld binnen dit Forum.