Katholiek Gezin ForumAls gezin zijn we een kleine kerk, ook wel huiskerk genoemd. Als deelnemers aan die huiskerk delen we ons leven met God. We praten met God, zoals we met onze huisgenoten praten…

  Katholiek Gezin Forum

Wil je meepraten over vragen rond huwelijk, opvoeding en geloven in het gezin, reageer dan op de bijdragen van Anja (moeder van vijf jonge kinderen) en Ben (vader van volwassen kinderen) in dit Forum. Om de beurt beantwoorden zij een forumvraag, die je zelf kunt insturen.

Als gezin zijn we een kleine kerk, ook wel huiskerk genoemd. Als deelnemers aan die huiskerk delen we ons leven met God. We praten met God, zoals we met onze huisgenoten praten.

Jezus heeft ons intens lief. Hij roept ons op God lief te hebben boven alles en onze naasten gelijk onszelf. Ik zie het eigenlijk zo: God vraagt van ons vooral ons gebed en een dienende levenshouding. Als deelnemers aan de huiskerk delen we ons leven dus met God. We praten met God, zoals we met onze huisgenoten praten.

Wij zijn thuis gewoon ons door Hem te laten leiden. We danken God met elkaar voor het bewaren van de nacht. We bieden de dag aan God aan en vragen de taken van die dag te mogen verrichten in overeenstemming met Zijn Wil, ook met en voor onze kinderen. Dit hoeft maar enkele minuten in beslag te nemen. Omdat we de dag aan God hebben aangeboden, is al ons werken, doen en laten, een gebed. In moeilijke situaties kunnen we een schietgebedje doen.

‘s Avonds kunnen we samen elkaars verhalen beluisteren en bidden voor hen, die we hebben ontmoet of het moeilijk hebben. We kunnen bidden voor noden in de kerk (zoals de geloofsopleving en priesterroepingen) en voor de wereldse noden. Zondags is het wezenlijk om met het gezin de Eucharistie (wat letterlijk betekent dankzegging) bij te wonen. Door het ontvangen van Zijn Lichaam en Bloed bij de communie ontvangen we steeds een bijzondere genade. Kinderen zouden moeten merken dat hun ouders vreugde en dankbaarheid ervaren bij het naar de kerk gaan.

Wij hebben ervaren dat het goede voorbeeld van de ouders essentieel is voor de geloofsvorming. ‘s Avonds kan een bijbelverhaal met elkaar worden gelezen en besproken. Het avondgebed met elkaar en de kinderen is ook weer een dankgebed voor alles wat Hij ons de afgelopen dag schonk. Wij hechten ook veel waarde aan een gewetensonderzoek aan het eind van de dag. We overwegen of we die dag in overeenstemming hebben gehandeld met Zijn Liefde en Waarheid. Is dat niet het geval, dan is het goed elkaar en ook onze kinderen en anderen om vergeving te vragen.

Opa’s en oma’s die na hun pensionering meer tijd hebben om te bidden en naar de Mis te gaan, kunnen een in hoge mate het gezin ondersteunen met gebed. Onze eigen kinderen vragen zelf geregeld om te bidden voor een of andere kwestie op de scholen van onze kleinkinderen of hun eigen werk of bij ziekten. We hebben als grootouders ook de goede gewoonte dagelijks voor onze kinderen en kleinkinderen te bidden. Vele andere intenties worden via het rozenkransgebed daaraan toegevoegd. Zo kunnen grootouders met elkaar door hun gebed veel bijdragen om de wereld leefbaarder te maken en te houden.

Ben

Ben is vader van vier volwassen kinderen en grootvader van acht kleinkinderen. Hij is gepensioneerd schoolmaatschappelijk werker en pedagoog en schrijver van het boek School voor Ouders .

Jouw eigen vraag over huwelijk, gezin en opvoeding kun je aan katholiekgezin.nl mailen. Een team van ervaringsdeskundigen geeft binnen twee weken antwoord. Tevens kan je vraag met antwoord (uiteraard anoniem) op de site worden geplaatst, bijvoorbeeld binnen dit Forum.