TienermoederfondsDe ChristenUnie en de VBOK gaan geld inza­me­len voor de onder­steuning van tiener­moeders. Doel is dat jonge moeders met problemen rond financiën en huis­vesting concreet geholpen kunnen worden en daardoor afzien van abortus. De ChristenUnie en de VBOK gaan geld inzamelen voor de ondersteuning van tienermoeders. Doel is dat jonge moeders met problemen rond financiën en huisvesting concreet geholpen kunnen worden en daardoor afzien van abortus.

TienermoederfondsJonge, onbedoeld zwangere vrouwen krijgen vaak te maken met problemen rond financiën, huisvesting en het ontbreken van een goed sociaal netwerk. Dat leidt tot jonge moeders die financieel in de knel komen, maar bijvoorbeeld ook niet zelden tot het afbreken van de zwangerschap.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Terwijl dat dingen zijn waar we als samenleving iets aan kunnen doen. We kunnen hen de voorwaarden bieden die ze nodig hebben en ze helpen met bijvoorbeeld huisvesting, zodat ze gewoon door kunnen. We willen iedereen, christenen en niet-christenen, bedrijven en particulieren oproepen daaraan bij te dragen.”

VBOK-directeur Arthur Alderliesten: “In de praktijk zien we dat jonge moeders graag hun zwangerschap willen uitdragen en voor hun kindje willen zorgen, maar tegen hun financiële grenzen aanlopen. Het komt voor dat ze na opvang toch met hun kindje op straat belanden. De wachttijd om hun financiën via de gemeente op orde te krijgen, is te lang. Ondanks alle goede voorzieningen vallen zij in al hun kwetsbaarheid tussen wal en schip. Hen willen we samen met hun kindjes de helpende hand bieden.”

Tienermoederfonds.nl

Op www.tienermoederfonds.nl kan een donatie worden gedaan aan het fonds. De initiatiefnemers stellen zich ten doel om binnen een jaar €100.000 te collecteren. Voor het beheer van het fonds wordt een aparte stichting opgericht.

Ook andere organisaties zoals Stichting Present, HiP en het GIDSnetwerk Foundationk zijn betrokken bij het nieuwe tienermoederfonds. Zij willen op lokaal niveau bijdragen door het leveren van benodigde babyspullen en huisinrichting en de inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld te helpen bij een verhuizing. Het fonds sluit aan op de ondersteuning die organisaties als Fiom en Siriz bieden.

Het tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet; ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind. Mogelijk wordt een deel van financiële ondersteuning in sommige gevallen geleverd in de vorm van een renteloze lening, zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden.

Verschil maken

Segers: “Het bieden van een beetje hulp kan een wereld van verschil maken voor jonge zwangere vrouwen. Door hen te helpen bij het scheppen van de randvoorwaarden, geven we hen een betere uitgangspositie bij het krijgen van een kind. Het is mooi dat we dat als samenleving kunnen doen.”

Alderliesten: “Iedere donatie draagt daar aan bij. We roepen mensen op te doneren en bij te dragen aan de oprichting en het beheer van de stichting. Samen kunnen we bouwen aan nieuw perspectief!”