Flyer gezinsdag 5 oktober 2014Een fraaie flyer is beschikbaar van de gezinsdag. Zondag 5 oktober organiseert IHGO / Katholiekgezin.nl weer een gezinsdag, dit keer in Oegstgeest, bij Leiden met Mgr. Van den Hende over Daden van Liefde. Een fraaie flyer is beschikbaar van de gezinsdag. Zondag 5 oktober organiseert IHGO / Katholiekgezin.nl weer een gezinsdag, dit keer in Oegstgeest, bij Leiden met Mgr. Van den Hende over Daden van Liefde.

Flyer gezinsdag 5 oktober 2014 De dag begint om 10.00 uur met inschrijven in de r.k. Jenaplanschool vlakbij de kerk. Om 11.00 uur begint de Eucharistieviering waarin mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, zal voorgaan. Voor de kinderen zal er een kinderwoorddienst zijn.

Dagprogramma

Na de H. Mis is er een gezamenlijke lunch in de school naast de kerk. Dit wordt heel gezellig en anders dan voorgaande jaren waar de kinderen en ouders apart lunchten. Vervolgens is in de middag voor alle leeftijden een geschikt programma. Elke groep gaat op zijn eigen wijze met het thema Daden van Liefde aan de slag. Zoals altijd zal voor de oudere tieners in een uitdagend programma worden voorzien. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Mgr. Van den Hende verzorgt voor de ouders een lezing over het thema. Dit wordt dan verder uitgewerkt in deelgroepen.

Thema Daden van Liefde

Het thema sluit aan op het gezinsweekend dat afgelopen voorjaar plaatsvond en over Liefde begint thuis ging. Voor mgr. Van den Hende begeeft zich met dit aansluitende thema Daden van Liefde op bekend terrein. Juist dit thema kreeg de afgelopen maanden extra aandacht in het bisdom Rotterdam. Bisschop Van den Hende nam zelf het initiatief tot het Jaar van Daden van Liefde in het verlengde van het Jaar van het Geloof (2012-2013). Bij de start van Daden van Liefde zei de bisschop over 'geloof' en 'daden van liefde': “Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van daden van liefde. Daden van liefde mogen onderstrepen dat ons geloof vrucht mag dragen. We willen daarom de daden van liefde opnieuw benadrukken en inoefenen met elkaar.”

Aanmelden, informatie en aanvragen flyers / posters