Family EnrichmentFamily Enrichment Nederland (FEN) is een initiatief van ouders die hun gezinsleven willen optimaliseren en ook anderen daarbij willen helpen. Daarom organiseert FEN activiteiten waarin ze met andere ouders ervaringen over opvoeden delen. Family EnrichmentFamily Enrichment Nederland (FEN) is een initiatief van ouders die hun gezinsleven willen optimaliseren en ook anderen daarbij willen helpen. Daarom organiseert FEN activiteiten waarin zij met andere ouders ervaringen over opvoeden delen.

Door over ervaringen bij het opvoeden te praten bouwen de echtgenoten aan een sterkere band en ook aan een meer eensgezinde opvoeding van de kinderen.

FEN heeft verschillende cursussen op basis van cases uit huwelijk en opvoeding. Aan de hand van een casus bespreek je situaties die zich in je gezin voordoen. De casusmethode is begin 20e eeuw aan de Universiteit van Harvard (USA) ontwikkeld en wordt veel gebruikt op Business Schools. Deze werkwijze blijkt een goed inzicht te geven in de ingewikkelde relaties tussen mensen. Doordat in kleine groepen wordt gewerkt kan elke deelnemer een grote inbreng hebben. De echtparen verdiepen zich via de casus in reële situaties van het huwelijks- en gezinsleven en proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen.

FEN gaat in oktober 2010 van start met de cursus Eerste stappen .

Kosten:

Deelnamekosten aan deze cursus is € 110,- per echtpaar.
Dit bedrag dekt de reiskosten van de moderatoren, de map met cursusmateriaal voor iedere deelnemer en een deel van de algemene organisatiekosten van FEN.

Duur
:
De cursus neemt 1 á 2 jaar in beslag, afhankelijk van de frequentie die door de deelnemers wordt afgesproken.

Informatie:
info@family-enrichment.nl
www.family-enrichment.nl