Johannesheerd FamiliedagIn de pastorie van Zandberg (Dr) is de religieuze gemeenschap Johannesheerd gevestigd die regelmatig activiteiten organiseert. Op zaterdag 31 maart 2012 is er een familiedag gepland van 9.30 tot 15.00 uur. In de pastorie van Zandberg (Dr) is de religieuze gemeenschap Johannesheerd gevestigd die regelmatig activiteiten organiseert. Op zaterdag 31 maart 2012 is er een familiedag gepland van 9.30 tot 15.00 uur.

Programma

9.30 uur   ontvangst met koffie & thee
10.00 uur   lezing
10.45 uur   pauze
11.00 uur   vragenronde en discussie
11.45 uur   middaggebed
12.30 uur   lunchpauze – lunch zelf meenemen, voor soep wordt gezorgd
13.30 uur   ontmoeting met nieuws uit en voorlichting over de Johannesheerd
14.30 uur   koffie & thee
15.00 uur   verdieping voor postulanten en leden van de gemeenschap
16.30 uur   vespers
17.30 uur   maaltijd en afsluiting

Indien er een priester aanwezig is zal, in overleg met hem, een Heilige Mis worden gevierd om circa 11.30 uur (het middaggebed zal dan vervallen).

Tijdens deze dagen zijn, tot na de koffiepauze ’s middags, belangstellenden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Vanaf 15.00 uur is het programma bedoeld voor postulanten en leden van de gemeenschap.

Johannesheerd

Johannesheerd FamiliedagDe religieuze gemeenschap Johannesheerd is een Rooms-katholieke gemeenschap die sinds 1 juli 2011 gevestigd is in de pastorie van de Sint Josephkerk in Zandberg (Drenthe).

De Johannesheerd is een gemeenschap op het platteland, levend in het hart van een parochie.
De leden van de gemeenschap leven als een familie, in broederlijke liefde voor elkaar en in dienstbaarheid aan de gasten.

Onze leefregel is kort en bondig en spreekt van een leven "in geloof, in hoop en in liefde".

Het leven als gezin is erg belangrijk voor ons – het samen bidden en het overwegen van Gods Woord, neemt daarbij natuurlijk een belangrijke plaats in; maar ook het samen werken – waarbij  we samenwerken, maar ook alleen verantwoordelijkheid dragen voor een taak.Het kan zijn dat iemand buiten werkt, maar er zijn ook mensen die een volle dagtaak aan werkzaamheden in de gemeenschap hebben.

Het samen ontspannen; samen een goede film kijken; samen wandelen vinden we minstens zo belangrijk.

Daarbij is het van groot belang een evenwicht te bewaren tussen de opbouw van de gemeenschap en de persoonlijke ontspanning.