Extraatje voor minimaHet kabinet heeft on­langs geld vrij ge­maakt voor alle ge­meen­ten in Neder­land, om men­sen met een laag in­ko­men van een extra te voorzien in de toch al dure decem­ber­maand.
Het kabinet heeft onlangs geld vrij gemaakt voor alle gemeenten in Nederland, om mensen met een laag inkomen van een extra te voorzien in de toch al dure decembermaand.

Extraatje voor minimaZo kunnen inwoners van de Drechtsteden, die een inkomen genieten tot 120 procent van het minimumloon, bij de Sociale Dienst terecht voor een eenmalige uitkering van 50 euro. In de Drechtsteden gaat het om 15.000 huishoudens die voor het extraatje in aanmerking komen, maar slechts de helft van die gezinnen is bekend bij de Sociale Dienst. Deze gezinnen krijgen het bedrag automatisch op hun rekening gestort.

Voor huishoudens die niet geregistreerd staan als minima Рbinnen de Drechtsteden en in andere gemeentes Рmaar w̩l recht hebben op de uitkering, geldt dat ze zich zelf moeten aanmelden bij hun gemeente. Dat kan overigens tot 1 februari 2009.