SGP JongerenOp de website van SGP Jongeren staat onder de categorie Statements een treffend stukje over de beslissing van de Tweede Kamer om de gewetensbezwaarde trouwambtenaar de nek om te draaien. Op de website van SGP Jongeren staat onder de categorie Statements een treffend stukje over de beslissing van de Tweede Kamer om de gewetensbezwaarde trouwambtenaar de nek om te draaien.

Dinsdag 11 juni 2013 gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop Nederland de gewetensbezwaarde ambtenaar heeft geofferd op het altaar van het gelijkheidsbeginsel. De profetische woorden van George Orwell ‘Some are more equal than others’ blijken actueler dan ooit.

SGP JongerenHet zat er aan te komen, het beroepsverbod voor de gewetensbezwaarde ambtenaar. Slechts CDA, ChristenUnie en SGP weerden zich tegen het initiatiefwetsvoorstel van D66. Helaas denken maar liefst 129 Kamerleden in lijn van de sociaal-liberalen: weg met de ‘weigerambtenaar’. Paars blijkt springlevend.

Schokkend dat uitgerekend D66 de jacht heeft geopend op de gewetensbezwaarde ambtenaar. Natuurlijk weet iedereen dat Pechtold en de zijnen weinig op hebben met religie in de publieke sfeer, maar D66 is toch ook de partij van de tolerantie? Ja, als het D66-gedachtegoed maar geen geweld wordt aangedaan, zolang er maar geredeneerd wordt in het stramien van de Verlichting. George Orwell heeft gelijk: ‘Some are more equal than others’.

De gewetensbezwaarde ambtenaar moet wegwezen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zei vorige week al dat er in Nederland een wissel omgezet wordt. Niks evenwichtige afweging van grondrechten, maar ruim baan voor het gelijkheidsbeginsel.

Er rest D66 nog een hobbel: de Eerste Kamer. Natuurlijk zal het voorstel van D66 ook ‘aan de overkant’ een meerderheid krijgen. Maar laat nu juist de Senaat de taak hebben om wetten te beoordelen op hun merites; dat is: evenwicht van grondrechten wegen boven ideologie. SGP-jongeren wenst de senatoren een flink portie gewetensbezwaren toe.