Kardinaal Ennio Antonelli“Het katholieke gezin is altijd de eerste instantie geweest voor het doorgeven van het geloof en biedt ook heden nog enorme mogelijkheden voor evangelisatie.” Dat zei de voorzitter van de Raad voor het Gezin. Kardinaal Ennio Antonelli vorige week tijdens een inter­na­tio­naal congres van zijn afdeling in Rome. “Het katholieke gezin is altijd de eerste instantie geweest voor het door­geven van het geloof en biedt ook heden nog enorme mogelijk­heden voor evange­lisatie.” Dat zei de voorzitter van de Raad voor het Gezin. Kardinaal Ennio Antonelli vorige week tijdens een inter­nationaal congres van zijn afdeling in Rome.

Kardinaal Ennio AntonelliTijdens het congres kwamen er 187 verslagen binnen van pastorale ervaringen met gezinnen, waarvan een groot gedeelte werd gepresen­teerd aan de twee­honderd deel­nemers. Doel was een start te maken met het verza­melen en versprei­den van deze ervaringen “om te inspireren en nieuwe ervaringen te stimu­leren”. De kardinaal citeerde de paus dat “ervaringen de taal spreken van daden en meer over­tuigen dan woorden, (want) ze geven niet aan wat gedaan moet worden, maar ook wat gedaan kan worden, met Gods hulp”.

Het congres eindigde vorige week zaterdag met de avondwake voor het leven in de Sint-Pieter, waarin paus Benedictus voorging. (KN/Zenit)