Curiekardinaal Kurt Koch“Synode moet ‘evangelie van huwelijk en gezin’ verkondigen” en “‘Trouw’ en ‘onontbindbaarheid’ blijven onmisbare voorwaarden van een christelijk huwelijk.” Woorden van curiekardinaal Kurt Koch in Katholiek Nieuwsblad. “Synode moet ‘evangelie van huwelijk en gezin’ verkondigen” en “‘Trouw’ en ‘onontbindbaarheid’ blijven onmisbare voorwaarden van een christelijk huwelijk.” Woorden van curiekardinaal Kurt Koch in Katholiek Nieuwsblad.

Curiekardinaal Kurt KochDe Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch is voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. Hij deed zijn uitspraken tijdens een conferentie over de inhoud van de komende gezinssynode.

“Veel op het spel”

De bijeenkomst werd enkele dagen geleden gehouden in Battaglia en de Vaticaanse krant Osservatore Romano publiceerde er donderdag over. Volgens de kardinaal staat er "met het gezin veel op het spel voor de mens en voor de samenleving" en staat de komende synode voor "belangrijke uitdagingen".

“Evangelie van huwelijk en gezin”

Die uitdagingen kan zij “alleen beantwoorden als zij het evangelie van het huwelijk en van het gezin verkondigt”, niet begrepen als "een bedreiging of een beperking van de menselijke vrijheid" maar als “haar meest authentieke verwerkelijking”.

“Onvermogen”

Koch noemde in zijn overweging de huidige crisis van het huwelijk en de snelle stijging van het aantal echtscheidingen en samenwonende stellen die uit elkaar gaan. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is volgens de kardinaal het "veralgemeniseerd en groeiend onvermogen van personen om bindende en definitieve beslissingen te nemen".

“Cultuur van het voorlopige”

Dat, ging hij verder, is de triomf van wat paus Franciscus bekritiseerde als de “cultuur van het voorlopige”, waarin, aldus Koch, “definitieve beslissingen en trouw niet langer tot de primaire waarden worden gerekend, omdat mensen inconsequenter zijn geworden in hun relaties en tegelijkertijd meer verlangend naar relaties”. Veel mensen, zei kardinaal Koch, lijken een theoretisch vooruitzicht van “iets definitiefs” uit te sluiten en zien al aan het begin “de eventualiteit van een mislukking”.

“Zijn vrijheid”

Het christelijk vooruitzicht echter, stelde hij, is totaal tegenovergesteld hieraan en houdt in dat trouw aan een ‘ja’ dat tegen een ander mens is uitgesproken, “steeds dieper zal leren zichzelf te openen voor de ‘jij’ en, al doende, zijn vrijheid zal bereiken”.

“Stekelige vraag”

De kardinaal zei ervan ‘overtuigd’ te zijn dat er in de discussie over de ‘stekelige vraag’ van de toegang tot de sacramenten van hertrouwd gescheiden katholieken en samenwonenden, “geloofwaardige en bruikbare antwoorden kunnen worden gevonden (…), alleen als men de moed heeft de problemen die aan de basis ervan liggen bij hun naam te noemen”.

Huwelijksvoorbereiding

Koch pleitte voor een goede huwelijksvoorbereiding, “een huwelijkscatechumenaat gelijk aan de oude tijd van verloving”.

“Door kind wordt huwelijk gezin”

Ook benadrukte hij de openheid voor nieuw leven die er in de christelijke echtelijke liefde moet zijn. “Het is alleen door het kind dat het huwelijk gezin wordt.” Als christelijke ouders kinderen beschouwen als “het meest waardevolle goed van het gezin”, dan geven zij een “profetisch teken” af, dat antwoord geeft aan de demografische afname, die wijst op “een gebrek aan vertrouwen in het leven en hoop in de toekomst”.