81-jarige Canadese oma laat tatoeage zetten: Don't euthanize meNadat jarenlang is bezuinigd op de gezondheidszorg en steeds schrijnender situaties ontstaan bij de zorg voor onze bejaarden, komt het kabinet nu met de oplossing: profes­sio­nele hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’. Nadat jarenlang is bezuinigd op de gezondheidszorg en steeds schrijnender situaties ontstaan bij de zorg voor onze bejaarden, komt het kabinet nu met de oplossing: professionele hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’.

Hellend vlak

Bij het legaliseren van euthanasie in Nederland op 12 april 2001 door een meerderheid in de Tweede Kamer van D66, VVD en PvdA, is al gewaarschuwd voor het hellende vlak van euthanasie. Met het nieuwe wetsvoorstel glijdt Nederland weer een stuk verder.

Het is nog niet zover

Euthanasie Het is nog geen wet, er is zelfs nog geen wetsvoorstel, maar er is nu een Kamermeerderheid die zich schaart achter een voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid en minister Van der Steur van Justitie. Zij vinden dat hulp bij zelfdoding ook mogelijk moet zijn voor mensen die niet door ziekte uitzichtsloos en ondraaglijk lijden, maar die ‘weloverwogen besluiten dat hun leven voltooid is’. Hoe de nieuwe wet precies geformuleerd gaat worden, is nog maar de vraag.

Sociale druk

Wie denkt dat hiermee alleen de mondige bejaarde die het wel gehad heeft met het leven is geholpen, trapt in de rethoriek van de voorstanders van euthanasie. Een dergelijke regeling zet met name de zwaksten onder druk om geen last te zijn voor hun kinderen en voor de maatschappij. Het legaliseren van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven zal ongetwijfeld voor veel onrust zorgen bij onze bejaarden.

ChristenUnie en SGP reageren verontwaardigd

In het Reformatorisch Dagblad reageren fractieleider Segers van de ChristenUnie en SGP-leider Van der Staaij verontwaardigd op het kabinetsvoornemen. Ze hekelen de mythe dat het een strikt individuele keuze is, het medeplichtig maken van zorgverleners aan het doden van medemensen, de negatieve beeldvorming over ouderdom en de sociale druk op kwetsbare mensen. Ook spreken ze schande van het feit dat dit gevoelige onderwerp met grote gevolgen voor de samenleving zo vlak voor de verkiezingen nog even snel geregeld dreigt te worden.

Ook Roemer / SP is tegen

Ook de SP is tegen getuige een bericht op de website BNR.nl. Een tweet door SP-kamerlid Renske Leijten viel bij de VVD niet in goede aarde. Renske twitterde: “Zorgwekkend. Schippers op hellend vlak. De ouderenzorg is niet op orde, veel ouderen zijn eenzaam & dan wordt levensbeëindiging makkelijker?” De VVD reageert woest dat de voordehandliggende link tussen het afbraakbeleid in de zorg en de voorgestelde regeling van hulp bij zelfdoding wordt gelegd.

Kabinet zet wissel om

Volgens prof. dr. M. J. Verkerk (ook in het Reformatorisch Dagblad) zet het kabinet met het plan om een regeling te treffen voor hulp bij zelfdoding “helaas fundamenteel een wissel om”. De bijzonder hoogleraar christelijke wijsbegeerte in Eindhoven zegt “diep geschokt” te zijn door het voorstel.

Advies genegeerd

Op 4 februari 2016 bracht de Commissie voltooid leven, ook bekend als Commissie Schnabel, op verzoek van het kabinet een advies uit waarvan de conclusie luidde dat de huidige wet rond euthanasie voldoet: “Geen verruiming juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding”. Het advies van de commissie, onder leiding van D66-senator Schnabel, stelt dat verdere verruiming van de mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding op onoverkomelijke bezwaren stuit. Ministers Schipper en Van der Steur leggen die conclusie bewust naast zich neer.

Don’t euthanize me – Euthanaseer mij niet

81-jarige Canadese oma laat tatoeage zetten: Don't euthanize meEen dappere Canadese oma (81) heeft een tatoeage op haar bovenarm laten zetten met de duidelijke instructie ‘Don’t euthanize me’ – Euthanaseer mij niet. Dat deed zij naar aanleiding van het aannemen van een wet die euthanasie legaliseert in Canada. In een indrukwekkend essay op de website Mercator.net beschrijft Christine Nagel uit Calgary, Alberta waarom ze voor deze drastische maatregel heeft gekozen.