One of usHet validatie­proces van het Europees burger­initiatief “Eén van ons” dat uitge­voerd is door de nationale autori­teiten van de deel­nemende lid­staten is deze week afgerond. Van de 1.901.947 verzamelde steun­betuigingen zijn 1.742.156 steunbetuigingen geldig. One of usHet validatie­proces van het Europees burger­initiatief “Eén van ons” dat uitge­voerd is door de nationale autori­teiten van de deel­nemende lid­staten is deze week afgerond. Van de 1.901.947 verzamelde steun­betuigingen zijn 1.742.156 steunbetuigingen geldig.

In negentien lidstaten zijn meer dan de benodigde minimum aantal steunbetuigingen verzameld, voor Nederland 27.271.

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” mag zich verheugen in het grootste aantal steunbetuigingen tot nu toe, die voor een burgerinitiatief bijeengebracht zijn door de Europese burger.

Met het resultaat van het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” wordt uitdrukkelijk onderstreept dat een zeer groot aantal Europese burgers van mening zijn dat de bescherming van het menselijk leven vanaf de bevruchting, een belangrijke plaats toekomt op de Europese agenda. Tevens is er een opmerkelijke mijlpaal gepasseerd op de weg naar een duidelijke en ondubbelzinnige erkenning van de bescherming van het menselijk leven in Europa.

De coördinatoren zijn er van overtuigd dat de Europese Commissie en het Europees Parlement dit signaal niet naast zich neer zullen leggen en de wetsvoorstellen van de Europese burger in overweging zullen nemen.

Het “Eén van ons” organiserend burgercomité zal in de komende weken in de gelegenheid worden gesteld om tijdens een publieke hoorzitting in de Europese Commissie de wetsvoorstellen nader toe te lichten.

“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming  te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt “Eén van ons” de EC de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingshulp.
Het verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de politieke samenhang binnen de EU.
 
Concreet wordt aan de EC gevraagd, de volgende wetswijzigingen in bestaande wetgeving aan te brengen:
“Er zal geen budget worden gereserveerd voor de financiering van activiteiten die menselijke embryo's vernietigt, of waarbij hun vernietiging verondersteld kan worden.”, in het bijzonder met betrekking tot “onderzoeksactiviteiten die erop zijn gericht menselijke embryo’s te vernietigen, inclusief de activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van stamcellen, en onderzoek waarbij menselijke embryonale stamcellen in achtereenvolgende stappen gebruikt worden om ze te verkrijgen” en “Een bijdrage van de Unie, op grond van deze Verordening, zal niet worden gebruikt om abortus te financieren, direct of indirect, via de financiering van organisaties die abortus aanmoedigen of bevorderen.”

De organisatoren van het Initiatief spreken wederom hun hartelijke dank uit aan individuen en nationale organisaties, die in Europa in het vorig jaar een opmerkelijk en creatieve campagne hebben gevoerd.
Een ongedacht grote groep heeft in eigen land en daar buiten samengewerkt om in Europa een effectief netwerk te bouwen, dat opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven.

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burgercomité, samengesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoonlijkheden en organisaties binnen alle lidstaten van de EU.

Het burgerinitiatief Eén van ons werd in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Voor verdere informatie: Michael van der Mast,
nationaal coördinator Europees burgerinitiatief Eén van ons
E-mail: eenvanons@gmail.com
Mobiel: +31 (0)6 48270406