EuropascoutsDe groeiende beweging van Europascouts Nederland is op zoek naar hulp! Steek de handen uit de mouwen! Zit er een leider in jou of wil je op een andere manier helpen? Wacht niet langer af en meldt je! De groeiende beweging van Europascouts Nederland is op zoek naar hulp! Steek de handen uit de mouwen! Zit er een leider in jou of wil je op een andere manier helpen? Wacht niet langer af en meldt je!

EuropascoutsHoe mooi was het getuigenis van die miljoenen jongeren, die tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau baden voor de vrede! Paus Franciscus nodigde hen uit om op te staan uit hun luie stoel, klimijzers onder hun schoenen te binden en erop uit te trekken om de wereld te veranderen.

Daartoe dienen zich vele mogelijkheden aan: verenigingen die strijden tegen armoede, die zorg dragen voor het milieu, in Nederland, België of elders, meer aandacht krijgen voor de menselijke verhoudingen in de wereld van het bedrijfsleven, zorg dragen voor verwanten of buren, die alleen zijn of ziek, enz.

Ook scouting is een beweging die antwoord geeft op deze uitnodiging. Scouting omvat een pedagogisch project, waardoor jonge mensen geleerd wordt te komen tot een engagement ten dienste van de medemensen en van de verbetering van de wereld.

Met de nieuwe en groeiende beweging van de Europascouts in Nederland willen we dit internationale, pedagogische project ook aanbieden aan de kinderen en jongeren in ons land en zo mee bouwen aan een broederlijk en zusterlijk Europa.

We zijn u zeer dankbaar indien u ons op de hoogte wilt brengen van jongvolwassenen die interesse hebben in ons project of die geschikt zijn om met ons de Europascouts te vormen als leiders of leidsters van welpen, welpinnen, verkenners of gidsen. Gezamenlijk bouwen we aan een christelijke broederschap in ons Europese continent.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien u meer wilt weten over onze werking. Kom eens een kijkje nemen! Van harte welkom!

Mathilde Loury (europascout.nl@gmail.com )
Groepsleidster 2e Den Haag – Groep Sint-Catharina van Siëna
Nationaal Commissaris Gidsen